Tilbehør

Beskyttelse er avgjørende i utformingen av vakuuminstallasjoner. Atlas Copco kan levere viktige komponenter som kan komplettere vakuumpumpesystemet deres. Mesteparten av oppmerksomheten din vil uansett gå til inntaket (eller luftinntaket) på vakuumpumpen. Men du må ikke glemme andre trinn i prosessen.

Vi anbefaler deg å vurdere

Røropplegg bør helle vekk fra pumpens inntak og uttak.

Væske som renner tilbake inn i pumpens uttak kan gjøre like mye skade som når den suges inn i inntaket.

Vær obs på vakuummålerens plassering og måleområdet.

Plasser tapper der du vil overvåke trykket og hastigheten på trykkøkningen (kvantifisering av lekkasjehastighet).

Monter innløpskjermer og/eller filtre.

Monter væskeseparatorer på pumpens inntak etter behov.

Ikke glem å tillate tilstrekkelig adgang for vedlikehold.