Spare strøm og redusere kostnadene

Takket være smart styring, sørger ES for den best egnede produktmiksen til enhver tid.
Det gjør den ved å la mange pumper jobbe sammen, enten med fast eller variabel hastighet.

Redusere vedlikehold

Oppgaven med å regulere flerpumpeinstallasjonen faller aldri på den samme vakuumpumpen. Dette fordeler driftstimene for hver enhet likt blant alle pumpene, noe som gir redusert vedlikeholdstid og -kostnader.

Optimalisere drift

Med ES-styreenheten er prioritetsstyring og sekvensering mulig. Ved å angi forskjellige prioritetsinnstillinger for hver maskin, kan du finne den mest økonomiske måten å oppfylle behovet. Du kan for eksempel angi to forskjellige sekvenser, som én for drift på dagtid og en annen for drift om natten.

Vedlikeholdsoptimalisering og energibesparelser

Med Atlas Copcos ES-sentralstyreenheter kan du overvåke og kontrollere flere vakuumpumper samtidig. Fire modeller av ES-styreenheter er tilgjengelig: To integrerte systemer og to som til og med muliggjør styring av vakuumpumper fra konkurrerende merker. Driftsprinsippet er enkelt: Én GHS VSD+ i flerpumpeinstallasjonen regulerer, mens de andre enhetene er i basisbelastning og kjører på en viss prosent av maksimal hastighet.

Last ned våre brosjyrer