Mangesidig design

Ved hjelp av våre interne datamodellerings- og designprogrammer produserer vi prosessdesign, termiske og mekaniske design som er i samsvar med nasjonale og internasjonale retningslinjer. Vi bruker disse designfasilitetene for vakuumprosessdesign, termisk og mekanisk design og endelig elementanalyse, i tillegg til dataassistert tegning.

Utprøvd og testet

Vi bruker testmiljøet vårt til å teste ytelsen til den ferdige vakuumprosessen. Med et damphevingsanlegg som muliggjør testing og finjustering av ejektorer og alle andre typer vakuumutstyr, er testingen omfattende og grundig.

Global service

Vi tilbyr installasjon og igangkjøring av dette utstyret, uansett hvor du befinner deg.

Spesialkonstruerte produkter – utformet for globalt bruk

Våre ejektorsystemer og vanninnsprøytningspakker er designet ved anlegget i Bolton i Storbritannia, og all prosjektledelse, inkludert tegning, prosjektstyring, innkjøp, ekspedering, kontroll og logistikk er basert i Bolton.

Ingeniørene ved Spesialkonstruerte produkter spesialiserer seg innen prosessvakuum, varmeoverføring og masseoverføring i prosesssektoren. De leverer utstyr og tjenester til olje og gass, petrokjemi, kraftverk, CPI og tilknyttede næringer.


Gruppen som designer spesialprodukter har blitt utviklet utifra oppkjøpet av Hick Hargreaves. Den kombinerer mange års erfaring innen prosessdesign og mekanisk design med prosjektledelse for forsyning av individuelle anleggselementer eller utførelsen av komplette prosjekter, inkludert installasjon og igangkjøring.

Vi har et dedikert team som støtter kundene våre globalt innen design, utvikling og installasjon av flertrinnssystemer for en rekke bruksområder.

1) Flertrinns dampejektor, kondensator og væskerings-vakuumpumper for bruksområder som:

  • Vakuumsystemer for raffineri
  • Vakuumdestilleringsenheter
  • Kjemisk reaktor-evakuering

2) Fjerning av væske ved hjelp av vakuum, gassavdriving eller termisk prosessteknologi for:

  • Fjerning av sjøvann for vanninnsprøytning på oljefelt, inkludert vakuumutstyr
  • Fjerning av kokertilførselsvann

3) Luft-, damp- og vanndrevne ejektorer

4) Varmeapparater for tilførselsvann til høyttrykkskoker

Industrier

  • kjemisk behandling
  • Olje og gass