Vijf redenen om een zomeronderhoud te laten uitvoeren - Atlas Copco België
Atlas Copco België
Onze oplossingen
Industriële gereedschappen en oplossingen
Oplossingen
Power Technique
Oplossingen
Producten
Power Technique
Energieopslagsystemen
Compressoren
Oplossingen
Producten
Compressoren
Producten en oplossingen
Oplossingen
Boren
Producten en oplossingen
Verhuuraanbod
Producten en oplossingen
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

Waarom is een zomeronderhoud zo belangrijk?

Hoge vochtigheidsgraad en hoge temperaturen zijn twee vijanden van uw compressor. Dus als u een onvoorzien compressordefect en productieverlies wilt voorkomen, kunt u best een zomeronderhoud plannen vóór het te warm wordt.

Een afspraak aanvragen Een specialist laten opbellen

Hogere omgevingstemperaturen kunnen reeds bestaande problemen vergroten

Tijdens een zomerinspectie zal de technicus de koeler controleren en nagaan of de koelventilator goed functioneert. Op een warme zomerdag kunnen geblokkeerde of verstopte koelers oververhitting van de compressor veroorzaken, met dure uitvaltijd tot gevolg. Om de goede werking van de koelventilatoren te vrijwaren moeten stof en andere resten worden verwijderd. Als het onderhoud van een koeler niet regelmatig gebeurt, kan hij volledig geblokkeerd geraken. Hij moet dan misschien worden verwijderd voor intensievere reiniging.

Warm weer kan ongunstig zijn voor de levensduur van olie, en dus ook voor uw compressor

Hoge temperaturen in combinatie met slechte oliekwaliteit kunnen de servicetussentijden verkleinen en zelfs een uitval van de compressor veroorzaken. Deze moeilijkheden kunt u voorkomen. Tijdens de onderhoudsbeurt kan de technicus evalueren hoe de compressor werkt en het correct type olie aanbevelen, afhankelijk van de gemiddelde werkingstemperatuur. Zo zal de compressor koeler draaien en, zoals u wellicht al weet, zal hij ook minder energie verbruiken als de oliefilters gereinigd zijn.

Om een ononderbroken werking van de compressorkoeling te vrijwaren, moeten de afvoerkanalen functioneel zijn

Tijdens de vochtige zomerperiode komt er veel meer condensaat uit de compressor. De kans is groot dat defecte afvoerkanalen in combinatie met hoge vochtigheidsgraad een storing van uw compressorkoeling veroorzaken. Als de technicus ter plaatse is, zal hij de afvoerleidingen testen om te garanderen dat deze operationeel zijn en dat het condensaat vlot wordt afgevoerd.

Om oververhitting bij warm weer te voorkomen, moeten de zuiverheid en de goede werking van de ventilatoren worden gecontroleerd

Zelfs de kleinste schommeling van de omgevingstemperatuur kan het dauwpunt van perslucht beïnvloeden. Zorg voor regelmatige reiniging en professioneel onderhoud van de compressor om deze problemen te voorkomen.

Voorkom een verhoogd dauwpunt en verontreinigde luchttoevoer

Koeldrogers zijn zeer gevoelig voor hogere omgevingstemperaturen. Een verhoogd dauwpunt verhoogt het risico op vorming van condensaat in het leidingennetwerk. Daarom is het zeer belangrijk dat de drogers regelmatig worden nagekeken.

Ontdek onze onderhoudscontracten

Service illustrations

Kim Gregoir

Service Business Engineer