GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

GA FLX Dual Compressor

De GA FLX, de eerste compressor met twee toerentallen, is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar energiebesparing voor compressoren, maar nog niet klaar bent voor een variabele toerentalaandrijving.
GA FLX Dual Compressor

Alles wat u moet weten over uw pneumatische transportproces

Ontdek hoe u een efficiënter pneumatisch transportproces kunt creëren.
3D images of blowers in cement plant
Sluiten

Groene productie

Hoe kunnen bedrijven hun CO2-voetafdruk verkleinen?

De strijd tegen klimaatverandering

De impact van de industriële sector op de klimaatverandering

In de strijd tegen de klimaatverandering wordt de industriële sector vaak gezien als onderdeel van het probleem – en niet zonder reden. Het begin van de industriële revolutie ongeveer 250 jaar geleden viel samen met een enorme toename van de uitstoot van broeikasgassen. 

Als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen en ontbossing is de CO2-concentratie in de atmosfeer, een belangrijke bijdrage op de lange termijn aan de klimaatverandering, sindsdien met een derde gestegen.     

Waarom het verlagen van uw CO2-voetafdruk goed is voor uw bedrijf

De afgelopen jaren hebben veel bedrijven echter besloten om deel uit te maken van de oplossing. Ze hebben zich gerealiseerd dat een vermindering van de CO2-voetafdruk van het bedrijf niet alleen het juiste is om te doen, maar ook goed is voor het bedrijfsleven.

Klimaatvriendelijke apparatuur kan niet alleen de bedrijfskosten verlagen. Consumenten en werknemers verwachten van bedrijven dat ze zich meer inspannen, en steeds strengere overheidsmandaten maken het een logische keuze om groen te gaan. Bedrijven die deze stap niet willen nemen, zullen waarschijnlijk later een hoge prijs betalen.  
 

Maar hoe kunnen bedrijven milieuvriendelijker worden en CO2-uitstoot verminderen? 

Gelukkig zijn er veel verschillende manieren. Sommige zijn makkelijk, andere uitdagender. Sommigen zijn goedkoop, anderen vereisen een investering vooraf die later zal worden teruggewonnen. 

Stappen in de richting van een betekenisvolle vermindering van de CO2-uitstoot

Duurzame afvalbeheerprocedures

Eén ding dat elk bedrijf kan doen is het verspilling voorkomen. Dat omvat kleine dingen, zoals 's winters de verwarming minder hoog instellen. Of ervoor zorgen dat alle lampen zijn uitgeschakeld wanneer ze niet nodig zijn.
Het betekent ook dat het aantal afdrukken wordt beperkt of dat wegwerpbekers worden vervangen door herbruikbare bekers. Begin met het scheiden van afval en recycle het zoveel mogelijk. 

Betrokkenheid van medewerkers bij het terugdringen van CO2-uitstoot

Communicatie is op dit gebied van cruciaal belang. Leidinggevenden van het bedrijf kunnen in een bestuurskamer alle beslissingen nemen die ze willen, maar het maakt niet uit tenzij werknemers ze implementeren. De meest betekenisvolle veranderingen kunnen alleen worden bereikt als iedereen samenwerkt. Het opstellen van milieu- en energiebeleid en -doelstellingen voor een bedrijf is in dit opzicht zeer nuttig.

Energie-efficiëntie in industriële processen

Op het gebied van apparatuur bieden oplossingen voor energieterugwinning slimme manieren om afvalwarmte opnieuw te gebruiken. Zo wordt bijvoorbeeld 90% van de elektrische energie die door een persluchtsysteem wordt gebruikt omgezet in warmte. Met energieterugwinningssystemen kunt u veel (tot 94%) van dat opgenomen vermogen terugwinnen als warme lucht of warm water.

Ken uw CO2-uitstoot

Als het gaat om een vermindering van de CO2-voetafdruk, is een nuttige eerste stap het meten van de totale uitstoot van broeikasgassen van een bedrijf en het bepalen waar de CO2-uitstoot vandaan komt. Een onafhankelijke, gecertificeerde auditor kan een energieaudit uitvoeren. Zo kunnen bedrijven ontdekken hoe ze energie gebruiken, waar ze deze verspillen en waar verbeteringen het grootste effect zullen hebben. Veel bedrijven beschikken bijvoorbeeld niet over strategieën die het energieverbruik maximaliseren wanneer de productie schommelt. Ze verspillen te veel energie wanneer ze niet op volle capaciteit werken. 


Het vervoer draagt in belangrijke mate bij aan de uitstoot. Een effectieve manier om de CO2-voetafdruk te verminderen is dus werknemersaan te moedigen om het openbaar vervoer te gebruiken of te carpoolen. Dit kan worden gedaan door het subsidiëren van hun vervoersbewijzen of door het bieden van andere prikkels. 


Bedrijven moeten er ook naar streven het vliegverkeerzo veel mogelijk terug te dringen. Voor kortere afstanden moeten werknemers overwegen de trein te pakken, en waar mogelijk moeten online vergaderingen worden gehouden. 


Hetgebruik van alternatieve energieis een andere effectieve manier om een vermindering van de CO2-voetafdruk te bereiken. Dit kan ofwel elektriciteit zijn die wordt geproduceerd met zonnesystemen, of wordt gekocht van aanbieders die hernieuwbare energiebronnen gebruiken.

Duurzame bedrijfsprocedures die verder gaan dan emissiereductie

Illustration of eco design tree and family

Bedrijven kunnen niet alleen een verschil maken door het verbruik te verlagen, maar ook door groene initiatieven te sponsoren zoals het planten van bomen. Dat leidt niet alleen tot een vermindering van de CO2-voetafdruk, maar ondersteunt ook lokale gemeenschappen.

Daarnaast kunt u overwegen evenementen te houden of uw experts scholen laten bezoeken om te praten over het belang van het bestrijden van klimaatverandering. Veel van deze acties verminderen niet alleen de CO2-voetafdruk van een bedrijf. Ze verlagen ook hun energierekening en kunnen worden gebruikt als marketingtools. 


Bedrijven moeten er trots op zijn hun steentje bij te dragen om klimaatverandering te bestrijden. In veel sectoren is het belangrijkste wat een bedrijf kan doen het gebruiken van energiezuinige apparaten en machines. Simpelweg omdat deze apparatuur verantwoordelijk is voor het grootste deel van het energieverbruik en emissies. Van een LED-lamp tot een luchtcompressor met variabele toerenregeling die het elektriciteitsverbruik met 50% kan verminderen. Groene apparatuur kan een aanzienlijke energiebesparing opleveren en tegelijkertijd productiekosten aanzienlijk verlagen. 
 

Maar dit gaat verder dan de economie, omdat we hier allemaal mee te maken hebben. Al meer dan twee eeuwen heeft de industriële sector een belangrijke rol gespeeld in de klimaatverandering. Nu hebben bedrijven een verantwoordelijkheid, de middelen en het vermogen om deze te helpen omkeren.