Onze oplossingen
Industrial Tools & Solutions
Oplossingen
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Industries Served
Industries Served
Products
Industrial Tools & Solutions
Air line accessories
Drilling solutions
Material removal tools
Products
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Stroomapparatuur
Oplossingen
Producten
Stroomapparatuur
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Producten
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Atlas Copco Rental
Oplossingen
Industrieën die door ons worden bediend
Atlas Copco Rental
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Compressoren
Oplossingen
Compressoren
Producten
Compressoren
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Producten
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Process gas and air equipment
Service en onderdelen
Compressoren
Luchtcompressoronderdelen
Service en onderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Service en onderdelen
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Service en onderdelen
Compressoren
Producten en oplossingen
Oplossingen
Luchtcompressoren
Producten en oplossingen
Oil-lubricated air compressors
Luchtdrogers
Producten en oplossingen
Desiccant air dryers
Refrigerated air dryers
Luchtdrogers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Producten en oplossingen
Gasgenerator
Marine compressors
Service en onderdelen
Producten en oplossingen
Service en onderdelen
Service en onderdelen
Service en onderdelen
Service en onderdelen
Service en onderdelen
Producten en oplossingen
Producten en oplossingen
Montagegereedschappen en -oplossingen
Bevestigingsoplossingen
Verspanende gereedschappen
Producten en oplossingen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Service
Producten en oplossingen
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Producten en oplossingen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Hammers
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Pumps
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Mobiele luchtcompressoren
Producten en oplossingen
Large mobile air compressors
Mobiele luchtcompressoren
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
The electric compressor range
Producten en oplossingen
Producten en oplossingen
Industrieën die wij bedienen
Producten en oplossingen
Industrieën die wij bedienen
Industrieën die wij bedienen
Industrieën die wij bedienen
Industrieën die wij bedienen
Industrieën die wij bedienen
Birdfood

Energiebesparing en kwaliteitsverbetering met perslucht en stikstof

Ontdek onze generatoren Lees meer verhalen van klanten

Vogelvoerverpakking

In de fabriek voor vogelvoer van Haith's in Grimsby heeft een nieuwe perslucht- en stikstofproductie-installatie van Atlas Copco aangeschaft. Het bedrijf streeft naar optimale energiezuinigheid en gebruikt stikstof om de houdbaarheid van zijn producten te verlengen.
Het grote assortiment vogelvoer van Haith's en het bekende gezicht van Bill Oddie zijn te vinden in wel 1500 dierenzaken en supermarkten door heel Groot-Brittannië.

De nieuwe fabrieksvoorziening van perslucht en stikstof moest samenvallen met de ingebruikname van hun gloednieuwe productiefaciliteit ter grootte van 2800 m². De nieuwe fabriek van Haith's moest zo energiezuinig mogelijk zijn en bovendien voorbereid zijn op toekomstige uitbreidingen.

De oplossing hiervoor met een reële verlenging van de houdbaarheidsduur van zijn verpakte producten werden tot stand gebracht met de plaatsing van een energiezuinig persluchtsysteem van Atlas Copco in combinatie met een stikstofgenerator.

De persluchtvoorziening in de fabriek, met een gemiddelde druk van 7 tot 10 bar en een debiet van 15 tot 82 l/s bestaat uit een GA 30 VSD-schroefcompressor die ook lucht levert aan een Atlas Copco-stikstofgenerator. De variabele toerenregeling zorgt voor een automatische aanpassing van het debiet en de druk naar de vraag van de stikstofgenerator. Indien nodig kan het debiet worden verhoogd door de drukinstelling van de VSD-compressor aan te passen.

Modified Gas Packing-methoden (MGP) komen steeds meer in zwang, omdat veel voedingsproducten onder invloed van lucht snel bederven door verlies of opname van vocht, door reactie met de zuurstof in de lucht en door de groei van aerobe micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels. Verpakking van bederfelijke producten onder een gemodificeerde gasvormige atmosfeer zorgt voor een beter behoud van kwaliteit en een verlenging van de houdbaarheidsduur. De chemische en biochemische afbraakreacties worden zo vertraagd en de groei van bederf veroorzakende organismen wordt afgeremd of, in sommige gevallen, zelfs voorkomen.

Stikstof is ideaal geschikt voor MGP-toepassingen. Stikstof is een droog, inert gas zonder geur, smaak of kleur, heeft een lagere dichtheid dan lucht, is niet brandbaar en heeft een lage oplosbaarheid in water en andere voedingsbestanddelen.

Stikstof draagt niet bij aan de groei van aerobe bacteriën en remt daarmee de groei van bederf veroorzakende organismen. Het gebruik van stikstof heeft eveneens een positieve uitwerking op de productpresentatie, omdat de lage oplosbaarheid van stikstof in het verpakte product bijdraagt aan het voorkomen van 'ontplofte' verpakkingen.

Het werkingsprincipe van de eerste PSA-stikstofgeneratoren van Atlas Copco is gebaseerd op PSA-technologie (Pressure Swing Adsorption) en levert een continu debiet aan stikstof met de gewenste zuiverheidsgraad door toepassing van een moleculaire koolstofzeef (Carbon Molecular Sieve, CMS).

De zuurstof wordt selectief gescheiden bij een continue stikstofproductie van 12 tot 24 m3/u met een zuiverheidsniveau van 98 tot 99%. Daardoor wordt de aanwezigheid van zuurstof in de vogelvoerverpakkingen tot een absoluut minimum van 1,4% beperkt.

Het gehele leidingnet voor de toevoer van lucht/stikstof in de fabriek in Grimsby is samengesteld uit het modulaire AIRnet-leidingsysteem van Atlas Copco. Het gladde binnenoppervlak van de corrosiebestendige aluminium leidingen in combinatie met de zelfuitlijnende, volledig afdichtende polymeerappendages sluiten het risico op lekkages uit. Het zorgt er bovendien voor dat de toevoerlucht schoon blijft ter bescherming van de aangesloten apparatuur en de productieprocessen. De gladde binnenwanden dragen bij aan de handhaving van het gewenste debiet en de gewenste systeemdruk voor verlaging van de energiekosten.

Het persluchtsysteem bestaat verder uit een Atlas Copco OSC-olie/waterafscheider voor een ecologisch verantwoorde opvang en afvoer van compressorcondensaat.

In een reactie op de nieuwe installatie vertelde Carl Boyington, Assistant Manager bij Haith’s: "Met de expertise van Atlas Copco op het gebied van zowel perslucht- als stikstoftechnologie hebben we de wensen van alle partijen kunnen vervullen. De verpakte producten zijn steriel en hebben een langere houdbaarheidsduur en tevens beschikken we over een energiezuinig systeem met ingebouwde capaciteit voor toekomstige uitbreidingen."