Our solutions
Compressoren
Solutions
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Solutions
Products
Industriële gereedschappen en oplossingen
Stroomapparatuur
Solutions
Producten
Stroomapparatuur
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen
Solutions
Boren
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

Koeling: watergekoelde versus luchtgekoelde compressoren

Compressors Dimensioning Compressed Air Wiki Compressor Installations

Net als bij computers zijn er verschillende manieren om een compressor te koelen. De eerste keuze die u moet maken is tussen een luchtgekoelde of een watergekoelde compressor. Als u de laatste kiest, onthoud dan dat er drie verschillende waterkoelingsmethoden zijn. Laten we eens kijken naar deze verschillende koelopties en welke u in uw persluchtsysteem zou kunnen plaatsen.

De verschillende methoden voor het met water koelen van een compressorinstallatie

Compressorinstallatie koelen
Hoe meer perslucht in de tussen- en nakoeler van een compressor wordt gekoeld, hoe energie-efficiënter de compressor zal zijn en hoe meer de waterdamp zal worden gecondenseerd. Een watergekoelde compressorinstallatie stelt weinig eisen aan het ventilatiesysteem van de compressorruimte, omdat het koelwater in de vorm van warmte ongeveer 90% van de door de elektromotor opgenomen energie bevat. De waterkoelsystemen van de compressor kunnen op een van de volgende drie hoofdbeginselen zijn gebaseerd:
  • Open systemen zonder circulatiewater (gekoppeld aan een externe watertoevoer) 
  • Open systemen met circulatiewater (koeltoren) 
  • Gesloten systemen met circulatiewater (inclusief een externe warmtewisselaar / radiateur)

Open systeem zonder circulatiewater

In een open systeem zonder circulatiewater wordt water geleverd door een externe bron: de gemeentelijke waterleiding of een meer, beek of put. Na het passeren van de compressor wordt dit water als afvalwater geloosd. Het systeem moet door een thermostaat worden gereld om de gewenste luchttemperatuur te handhaven en het waterverbruik te regelen. Over het algemeen is een open systeem eenvoudig en goedkoop te installeren maar duur in gebruik, vooral als het koelwater uit de gemeentelijke waterleiding wordt gehaald. Water uit een meer of beek is normaal gesproken gratis, maar moet gefilterd en gezuiverd worden om het risico op verstopping van het koelsysteem te beperken. Bovendien kan kalkrijk water ertoe leiden dat zich ketelsteen in de koelers vormt, waardoor de koeling geleidelijk wordt verstoord. Hetzelfde geldt voor zout water, dat echter wel gebruikt mag worden als het systeem goed ontworpen en overeenkomstig gedimensioneerd is.

Open systeem met circulatiewater

In een open systeem met circulatiewater wordt het koelwater van de compressor in een open koeltoren opnieuw gekoeld. In de koeltoren wordt het water gekoeld door het naar beneden te laten sprenkelen in een ruimte waar omgevingslucht doorheen wordt geblazen. Hierdoor verdampt een deel van het water en wordt het resterende water gekoeld tot 2 °C onder de omgevingstemperatuur (dit kan variëren afhankelijk van de temperatuur en de relatieve vochtigheid). Open systemen met circulatiewater worden vooral gebruikt wanneer externe watervoorzieningen beperkt beschikbaar zijn. Het nadeel van dit systeem is dat het water geleidelijk aan vervuild raakt met de omringende lucht. Door verdamping moet het systeem continu worden verdund met extern water. Op de hete metalen oppervlakken worden opgeloste zouten afgezet, waardoor de warmteoverdrachtscapaciteit van de koeltoren afneemt. Het water moet regelmatig geanalyseerd en met chemicaliën behandeld worden om algengroei in het water tegen te gaan. Als de compressor in de winter niet werkt, moet de koeltoren worden geleegd of moet het water worden verwarmd om bevriezing te voorkomen.

Gesloten systeem met circulatiewater

In een gesloten koelsysteem circuleert hetzelfde water continu tussen de compressor en een type externe warmtewisselaar. Deze warmtewisselaar wordt op zijn beurt door middel van een extern watercircuit of door de omgevingslucht gekoeld. Als het water met een ander watercircuit wordt gekoeld, wordt een vlakke-platenwarmtewisselaar gebruikt. Bij de afkoeling van het water met omgevingslucht wordt een koelmatrix bestaande uit leidingen en koelribben gebruikt. De omgevingslucht wordt met behulp van een of meerdere ventilatoren door de leidingen en ribben geperst. Deze methode is geschikt als er maar beperkt koelwater beschikbaar is. De koelcapaciteit van open of gesloten circuits is ongeveer gelijk, d.w.z. het compressorwater wordt gekoeld tot 5 °C boven de koelvloeistoftemperatuur. Als het koelwater door de omgevingslucht wordt gekoeld, moet een antivries (bijv. glycol) worden toegevoegd. Het gesloten koelwatersysteem is gevuld met zuiver, onthard water. Wanneer glycol wordt toegevoegd, moet de waterstroom van het compressorsysteem opnieuw worden berekend, omdat het type en de concentratie glycol van invloed is op het thermisch vermogen en de viscositeit van het water. Het is ook belangrijk dat het hele systeem grondig wordt gereinigd voordat het voor de eerste keer wordt gevuld. Een correct geïnstalleerd gesloten watersysteem vereist zeer weinig toezicht en heeft lage onderhoudskosten. Bij installaties waarbij het beschikbare koelwater mogelijk corrosief is, moet de koeler in een corrosiebestendig materiaal zoals Incoloy worden uitgevoerd.

Luchtgekoelde compressoren

De meeste moderne compressorsystemen zijn ook verkrijgbaar in een luchtgekoelde versie, waarbij de geforceerde ventilatie in het luchtcompressorsysteem bijna 100% van de energie bevat die door de elektromotor wordt verbruikt.

Gerelateerde artikelen

an illustration about compressor installation

Energieterugwinning in compressoren

Ontdek hoe energie uit restwarmte wordt teruggewonnen in watergekoelde en luchtgekoelde persluchtsystemen. We bekijken de terugwinningsmogelijkheden en de verschillende energieterugwinningsmethoden.

how to install a compressor?

Compressor installeren

Het installeren van een compressorsysteem is eenvoudiger dan vroeger. Er moet echter nog wel met enkele zaken rekening worden gehouden en dan met name met de locatie van de compressor en hoe de ruimte rond de compressor moet worden georganiseerd. Meer informatie vindt u hier.

an illustration about compressor installation

Afmetingen van compressorinstallaties bepalen

Er zijn een aantal beslissingen nodig bij de vaststelling van de dimensies van een persluchtinstallatie zodat dat deze voldoet aan verschillende behoeften, maximaal rendement geeft tijdens gebruik en voorbereid is op toekomstige uitbreidingen. Lees meer.