Persluchtverspilling door onnodig drukverlies

Staat uw compressor op een te hoge werkdruk ingesteld dan gooit u energie en geld weg.

De werkdruk van een compresor wordt vaak 1 tot 2 bar hoger ingesteld dan nodig. Dit gebeurt om het drukverlies door tussenliggende componenten te compenseren

Als u de werkdruk met 1 bar kunt verlagen, levert dit een energiebesparing op van wel 7 tot 10%! Voorkom onnodig energiegebruik en bespaar met onze 10 tips.

Atlas Copco energiezuinige schroefcompressor, type VSD+

Energiezuinige compressor uit de GA-reeks

1. Kies de juiste compressor voor uw toepassing en de benodigde hoeveelheid perslucht;

2. . Maak een afgewogen keuze voor uw leidingsysteem. Gebruik de juiste diameter en corrosiebestendig materiaal, zoals aluminium;

3. Kies, zo mogelijk, voor een ringleidingsysteem, en voorkom piekafnames en drukverliezen;

4. Beperk het aantal bochten, afsluiters en koppelingen in uw persluchtnet;

5. Controleer uw persluchtsysteem regelmatig op luchtlekkages;

6. Kies bij vervanging voor een frequentiegeregelde compressor. Hiermee kunt u uw netdruk heel nauwkeurig instellen;

7. Gebruik filtersystemen met weinig drukval of kies voor een olievrije compressor;

8. Kies een precies gedemensioneerde persluchtdroger (niet te groot of te klein);

9. Kies voor een volgordekeuzeschakeling in plaats van een cascadeschakeling;

10. Zorg voor regelmatig onderhoud en vervanging van de filterelementen;

Wilt u meer informatie over onze energiebesparende oplossingen of een analyse van uw persluchtsysteem, neem dan contact op met onze binnendienst:

Leidingsystemen Heatless adsorptiedrogers Compressor Technique Filters Regel- en monitoringsystemen