Atlas Copco

Historia Atlas Copco

Tradycja Atlas Copco sięga 1873 roku, w Polsce firma obecna jest od lat 20. XX wieku.

Historia Grupy Atlas Copco

Firma Atlas powstała 21 lutego 1873 roku w Sztokholmie, w Szwecji, jako wytwórca produktów dla kolejnictwa. Od chwili założenia w 1873 roku grupa Atlas Copco cechowała się innowacyjnością. Jej działalność rozwijała się w czterech różnych dziedzinach, a oferowane obecnie produkty zapewniają niezrównaną wydajność. Po 143 latach ciągłego, przynoszącego zyski rozwoju grupa oferuje szeroką gamę produktów i usług: od urządzeń do wytwarzania sprężonego powietrza i gazu po sprzęt górniczy i budowlany oraz narzędzia przemysłowe i systemy montażowe.

Poznaj całą historię Grupy Atlas Copco

Historia w Polsce

Początki działalności Atlas Copco w Polsce sięgają końca lat 20 XX wieku.
Po wojnie przez wiele lat sprzedaż produktów odbywała się za pośrednictwem dealerów. W roku 1994 rozpoczęło działalność przedstawicielstwo firmy Atlas Copco - Atlas Copco Polska Sp. z o.o. - Spółki w całości należącej do Atlas Copco, której działalność obejmuje sprzedaż, wynajem i serwis urządzeń z zakresu techniki sprężonego powietrza, techniki górnictwa i budownictwa oraz techniki przemysłowej.

Atlas Copco Polska

Atlas Copco jest dzisiaj firmą zatrudniającą ponad 350 osób posiadającą swoje oddziały w głównych miastach oraz przedstawicieli handlowych i serwisowych we wszystkich rejonach Polski. Działania nasze wspierane są przez sieć wyspecjalizowanych autoryzowanych dealerów.