Firma Atlas Copco Rental Australia dostarcza rozwiązanie azotowe, które pozwala uniknąć wybuchu gazu podczas odwiertów w kopalni odkrywkowej węgla

16 lutego 2017

16 lutego 2017 r., Antwerpia, Belgia: aby zmniejszyć poziom tlenu i całkowicie pozbyć się ryzyka eksplozji gazów, firma Coal Augering Services, zajmująca się wydobyciem metodą High-wall w kopalni BHP Millenium, postanowiła zwrócić się o pomoc do Atlas Copco Rental.

Millennium Mine jest kopalnią odkrywkową położoną 100 mil (160 kilometrów) na południowy zachód od Mackay w Australii. Dostarcza ona koks oraz nisko- i średniolotny pył węglowy (PCI) na rynki eksportowe.


Firma Coal Augering Services, w ramach swojego zlecenia, zobowiązała się wywiercić 280 otworów w dolnym pokładzie kopalni odkrywkowej, aby wydobyć dodatkowe 25% węgla (w przybliżeniu 75 000 t). Głębokość otworów jest różna i wynosi od 35 do 75 m, a ich średnica to 2 m.


Podczas wykonywania tego typu prac występuje wysokie ryzyko ulotnienia się wybuchowych gazów, dlatego niezbędne było opracowanie odpowiedniego rozwiązania. Aby nie dopuścić do eksplozji, firma Coal Augering Services rozpoczęła od korzystania z generatora gazu obojętnego (IGG) zasilanego silnikiem wysokoprężnym, w którym powietrze jest spalane za pomocą oleju napędowego w celu zmniejszenia poziomu tlenu do poniżej 12% na głębokości 15 m. Firma szybko jednak zdecydowała się na generator azotu od firmy Atlas Copco Rental Australia.


Dzięki naszemu mobilnemu generatorowi azotu NGM 200, który dostarcza N2 o czystości 96% przy ciśnieniu 9 bar, oraz sprężarce powietrza XAVS 850 możliwe było osiągnięcie wymaganych poziomów gazów obojętnych na głębokości 12 m dla otworów o głębokich na 35 i 75 m. Pozwoliło to całkowicie wyeliminować ryzyko wybuchu.


Poza głównym wyzwaniem należało zająć się także kilkoma innymi kwestiami.  • Temperatury w kopalni (ponad 50°C) oraz ciągła obecność cystern, przyczyniały się do powstawania wysokiej wilgotności. W celu rozwiązania tego problemu do sprężarki dodano chłodnicę końcową.
  • Z uwagi na zapylone otoczenie, sprzęt był odpowiednio konserwowany, a filtry sprężarki utrzymywane w czystości, aby zapewnić jej optymalną pracę.
  • Aby zachować ciągły ruch świdra z prędkością 30 m/h, opracowano specjalną przyczepę dla urządzeń, aby można je było przemieszczać razem z ładowarką.
  • Urządzenia zostały również odpowiednio dostosowane, aby spełniać specjalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa w kopalni.

Tim Vaughan, Atlas Copco Rental Australia — opiekun klienta, Queensland & PNG wyjaśnia: Po niewielkich początkowych problemach klient podpisał długoterminowy kontrakt i przeszedł z generatora gazu obojętnego na bezpieczniejsze i jeszcze bardziej niezawodne rozwiązanie azotowe”.


Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z następującymi osobami:

Atlas Copco jest czołowym dostawcą rozwiązań podnoszących wydajność pracy z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Grupa oferuje klientom innowacyjne sprężarki, rozwiązania w zakresie technologii próżniowej, a także układy uzdatniania powietrza, sprzęt budowlany i górniczy, narzędzia elektryczne oraz systemy montażowe. Przy pracach nad produktami i usługami grupa Atlas Copco zwraca szczególną uwagę na wydajność, oszczędność energii, bezpieczeństwo i ergonomię. Firma została założona w 1873 r. Jej siedziba mieści się w Sztokholmie, w Szwecji, a działalność jest prowadzona w ponad 180 krajach świata. W 2016 r. grupa Atlas Copco osiągnęła przychody w wysokości 101 mld SEK (11 mld EUR) i zatrudniała ok. 45 000 pracowników. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.atlascopcogroup.com. DywizjaSpecialty Rental funkcjonuje w ramach działu Techniki Budowlanej firmy Atlas Copco. Dostarcza klientom tymczasowe rozwiązania z zakresu sprężonego powietrza i energii elektrycznej, dla wszystkich sektorów przemysłu na całym świecie. Usługi wynajmu sprzętu oferowane są pod różnymi markami. Siedziba główna oddziału znajduje się w Houston, w USA. Dowiedz się więcej na stronie www.atlascopcorental.com