Rozpoczęcie projektu dostawy generatora azotu w ramach przedsięwzięcia Sadara w Jubail

Antwerpia, Belgia — 5 stycznia 2015 r.: firma Atlas Copco Rental dostarczy generatory azotu i powiązane urządzenia służące do inertowania i konserwacji zbiorników w czasie, gdy nie są używane.

5 stycznia 2015

Alians Sadara Chemical Company, który powstał w wyniku nawiązania współpracy przez dwie wiodące firmy prowadzące działalność w różnych sektorach — Saudi Aramco oraz The Dow Chemical Company — rozpoczął budowę kompleksu branży chemicznej, który będzie największym na świecie obiektem tego typu oddanym w ramach jednoetapowej budowy. Kompleks ten będzie obejmował 26 zakładów produkcyjnych, które będą dostarczać ponad trzy miliony ton produktów rocznie, zaopatrując wiele części świata. Zakłada się, że alians Sadara znajdzie się w rankingu „Fortune 500” w ciągu pierwszego roku funkcjonowania. Jeden z podwykonawców w tym kompleksie jest odpowiedzialny za instalację zbiorników magazynowych składającą się z 62 zbiorników o różnych rozmiarach i przeznaczonych na różne produkty. Te zbiorniki będą wykorzystywane do przechowywania i inertowania. Nieużywane zbiorniki będą inertowane azotem pod ciśnieniem 7 bar do chwili wykorzystania. W tym celu klient potrzebuje przepływu 300 cfm (stóp sześciennych na minutę) azotu o czystości 98%.

Podczas pierwszego spotkania klienci podkreślili, że szukają sposobu na inertowanie zbiorników azotem o czystości 99,9%, której nie jest w stanie zapewnić nasz membranowy generator azotu. Jednak inżynierowie ds. sprzedaży z firmy Atlas Copco Rental od początku zdawali sobie sprawę, że osiągnięcie takiego stopnia czystości nie jest konieczne w tym przypadku, ponieważ zbiorniki będą służyć do przechowywania produktów węglowodorowych. Podczas kilku spotkań na temat rozwiązań technicznych i finansowych nasi inżynierowie przekonali klienta, że czystość rzędu 98% w zupełności wystarczy.

Dostarczymy klientowi membranowy generator azotu BB2000 wraz z dwiema sprężarkami PNS, z których każda będzie pracować przez dwanaście godzin. Jedna z nich na zmianie dziennej, natomiast druga — na nocnej, wraz z osuszaczem wysokociśnieniowym. Zapewnimy także kolektor, przewody powietrza, zbiornik powietrza oraz dwóch operatorów. Na czas trwania projektu, tj. trzy miesiące, przydzielimy do pracy dwóch inżynierów.

“Mamy nadzieję, że ta współpraca otworzy nam drzwi do większej liczby zleceń (związanych z dostawą azotu) w ramach dużego projektu aliansu Sadara.”

Waddah Ahmad , Inżynier ds. sprzedaży w firmie Atlas Copco Rental odpowiedzialny za realizację tego projektu

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z następującymi osobami:


Firma Atlas Copco jest międzynarodową grupą przemysłową zajmującą pozycję światowego lidera w zakresie rozwiązań podnoszących wydajność z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Grupa oferuje klientom innowacyjne sprężarki, rozwiązania w zakresie technologii próżniowej, a także układy uzdatniania powietrza, sprzęt budowlany i górniczy, narzędzia elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne oraz systemy montażowe. Atlas Copco szczególną uwagę zwraca na wydajność, oszczędność energii, bezpieczeństwo i ergonomię. Firma została założona w 1873 r. Jej siedziba mieści się w Sztokholmie, w Szwecji, a działalność jest prowadzona w ponad 180 krajach świata. W 2015 r. grupa Atlas Copco zatrudniała 43 000 pracowników i osiągnęła przychody w wysokości 102 mld koron szwedzkich (11 mld euro).


Dział Specialty Rental funkcjonuje w ramach działu techniki budowlanej firmy Atlas Copco. Dostarcza klientom tymczasowe rozwiązania z zakresu sprężonego powietrza, azotu, pary i energii elektrycznej, w gałęziach przemysłu na całym świecie. Usługi wynajmu specjalistycznego sprzętu oferowane są pod różnymi markami. Siedziba główna oddziału znajduje się w Houston, w USA.