Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Sprężarki dostarczające powietrze całkowicie pozbawione oleju chronią organizmy morskie dzięki kurtynie powietrznej

5 lipca 2017

29 września 2016 r., Antwerpia, Belgia — podczas montażu farm wiatrowych na morzu należy wziąć pod uwagę organizmy morskie: stawianie słupów może być uciążliwe dla wrażliwej fauny. Firma Seaway Heavy Lifting skontaktowała się z firmą Atlas Copco Rental w celu dostarczenia sprężonego powietrza całkowicie pozbawionego oleju, które pozwoliłoby stworzyć kurtynę powietrzną obniżającą poziom hałasu podczas projektów prowadzonych na Morzu Północnym.

Farmy wiatrowe Dantysk i Sandbank znajdują się w odległości 80 km od wybrzeża Niemiec na Morzu Północnym. Są one w stanie dostarczać 576 megawatów, tj. dostateczną ilość energii dla 80 000 gospodarstw domowych. Nadzór nad obiema farmami sprawowała firma Seaway Heavy Lifting specjalizująca się w montażu i demontażu platform przybrzeżnych oraz farm wiatrowych przy użyciu żurawia pływającego „Stanislav Yudin”.


Kurtyna powietrzna obniżająca poziom hałasu

Poziom dźwięku emitowanego podczas budowy przybrzeżnych wiatraków jest pięć razy wyższy pod wodą niż nas otwartym terenie. Dźwięk ten jest uciążliwy dla ssaków morskich, ponieważ może spowodować utratę słuchu lub dezorientację. Państwa domagają się podjęcia odpowiednich działań przeciwko tym wysokim poziomom hałasu w celu ochrony organizmów morskich. Firma Seaway Heavy Lifting postanowiła obniżyć poziom dźwięku za pomocą kurtyny powietrznej wykorzystującej sprężone powietrze całkowicie pozbawione oleju i dostarczonej przez firmę Atlas Copco Rental.


Sprężarki dostarczające żądaną ilość powietrza całkowicie pozbawionego oleju


Prawidłowe działanie kurtyn powietrznych wymaga obliczenia z góry niezbędnej ilości powietrza. W przypadku obu projektów potrzebne były różne wartości ciśnienia. Z tego względu stworzyliśmy dwie instalacje” tłumaczy Frank van den Heiligenberg, inżynier sprzedaży oleju i gazu w firmie Atlas Copco Rental Netherlands. „W przypadku projektu Sandbank, w którym zastosowaliśmy 13 bezolejowych sprężarek PTS 1600, konieczne było zapewnienie łącznego przepływu wynoszącego ok. 480 m3/min przy maks. ciśnieniu 10,3 bar. Po skutecznym zrealizowaniu tego projektu niektóre ze sprężarek zostały przeniesione do projektu DanTysk. W tym projekcie kurtyna powietrzna wymagała większej ilości powietrza, dlatego też zastosowaliśmy 5 sprężarek PTS 1600 oraz 13 sprężarek bezolejowych PNS 1250 w celu uzyskania wyższego ciśnienia zapewniającego łączny przepływ wynoszący ok. 627 m3/min przy maks. ciśnieniu 25 bar.


Firma Seaway Heavy Lifting ustala wysokie standardy bezpieczeństwa

Największe znaczenie mają bezpieczeństwo i niezawodność,” kontynuuje van den Heiligenberg. „Wszystkie sprężarki, ramy i węże uzyskały odpowiednie certyfikaty. Sprężarki umieszcza się w specjalnych ramach do podnoszenia przeznaczonych do zastosowań przybrzeżnych z certyfikatem DNV 2.7-1. Dzięki dopasowanemu podwoziu można je w łatwy sposób przymocować do pokładu.


Na morzu należy mieć pewność, że wszystkie sprężarki dostarczają żądaną ilość powietrza. To dlatego wszystkie z nich zostały poddane kontroli, czy są w stanie rzeczywiście zapewnić prawidłowe ciśnienie i przepływ.


Kilka dni później sprężarki z wszystkim akcesoriami zostały przewiezione do Niemiec. Inżynier serwisu firmy Atlas Copco Rental był na pokładzie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, służąc pomocą i zapewniając zgodne z oczekiwaniami działanie sprzętu przez cały okres realizacji projektu.


Wyzwanie logistyczne zakończone sukcesem

“ Z logistycznego punktu widzenia projekt ten stanowił wyzwanie dla obu firm. Jego powodzenie wynika z pewnością z intensywnych przygotowań i wzajemnej współpracy. ”

Frits van Dorst , inżynier projektu w firmie Seaway Heavy Lifting

Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z następującymi osobami:


Atlas Copco jest czołowym na świecie dostawcą rozwiązań podnoszących wydajność z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Grupa oferuje klientom innowacyjne sprężarki, rozwiązania w zakresie technologii próżniowej, a także układy uzdatniania powietrza, sprzęt budowlany i górniczy, narzędzia elektryczne oraz systemy montażowe. Przy pracach nad produktami i usługami grupa Atlas Copco zwraca szczególną uwagę na wydajność, oszczędność energii, bezpieczeństwo i ergonomię. Firma została założona w 1873 r. Jej siedziba mieści się w Sztokholmie, w Szwecji, a działalność jest prowadzona w ponad 180 krajach świata. W 2015 r. grupa Atlas Copco osiągnęła przychody w wysokości 102 mld koron szwedzkich (11 mld euro) i zatrudniała ponad 43 000 pracowników. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.atlascopcogroup.com.


Oddział Specialty Rental funkcjonuje w ramach działu techniki budowlanej firmy Atlas Copco. Dostarcza klientom tymczasowe rozwiązania z zakresu sprężonego powietrza i energii elektrycznej dla różnych gałęzi przemysłu na całym świecie. Usługi wynajmu specjalistycznego sprzętu oferowane są pod różnymi markami. Siedziba główna oddziału znajduje się w Houston, w USA.