Projekt Linde firmy Atlas Copco… Dostosowane rozwiązanie wynajmu urządzeń do wytwarzania azotu w miejscu pracy

5 sierpnia 2016

5 sierpnia 2016 r., Antwerpia, Belgia: zakłady azotowe firmy Atlas Copco, posiadające sprężarki powietrza i akcesoria, zostały wynajęte do projektu dotyczącego kawern ropy naftowej firmy Linde Engineering India w Padur, gdzie wymogiem projektowym była bezpieczna inertyzacja kawern.

W sytuacjach zagrożenia, takich jak katastrofy naturalne lub inne nieoczekiwane zdarzenia, konieczna jest dostępność ropy naftowej bez zakłóceń dostaw. W tym konkretnym celu w Indiach zamontowano trzy duże kawerny do magazynowania, aby umożliwić długie przechowywanie nadwyżki ropy naftowej i wykorzystanie jej tylko w sytuacjach zagrożeń. Jedna z takich kawern do magazynowania ropy naftowej znajduje się w Padur. Dla firmy Linde Engineering India, która prowadzi ten niezwykle istotny projekt, wynajem stanowił ważną część jej technologii podwykonawstwa. Przed umieszczeniem ropy naftowej w kawernach firma Linde Engineering musiała wytworzyć w tym miejscu 7000 ton azotu w celu inertyzacji tych kawern, aby uniknąć utworzenia łatwopalnej mieszanki. Firma oceniła koszt nabycia zakładów azotowych, jak również koszt pozyskania ciekłego azotu w tankowcach i stwierdziła, że wiążące się z tym koszty wyposażenia koniecznego do magazynowania i koszty konserwacji nie leżałyby w zasięgu jej możliwości finansowych. Zaoferowane przez firmę Atlas Copco kompleksowe rozwiązanie w zakresie wynajmu pozwoliło obniżyć koszt eksploatacji dzięki dostosowanemu pakietowi, który objął projektowanie, montaż, dostawy, logistykę, uruchomienie i konserwację. Firma Linde Engineering zdecydowała się na wynajęcie generatorów azotu firmy Atlas Copco na okres 7 miesięcy w celu inertyzacji kawern i obniżenia poziomu tlenu do 5%. Zespół firmy Atlas Copco Rental skonfigurował rozwiązanie do wytwarzania azotu w miejscu pracy, w skład którego weszły trzy maszyny do adsorpcji zmiennociśnieniowej oraz pięć sprężarek dostarczających powietrze do tych maszyn wraz z osuszaczami, systemami dystrybucji i innymi akcesoriami związanymi z tym procesem. W celu zarządzania tą instalacją na okres 7 miesięcy opracowano wyjątkowy harmonogram konserwacji zapobiegawczej z przeszkolonym zespołem firmy Atlas Copco do obsługi i konserwacji tego zespołu maszyn. Pan Arpan Shrivastava, zastępca dyrektora generalnego odpowiedzialny za realizację projektu w firmie Linde Engineering India, mówi: „Po uruchomieniu urządzeń firmy Atlas Copco zostały one wyłączone dopiero po zakończeniu zadania. Maszyny pracowały przez cały czas trwania operacji. Wielki wysiłek zespołu firmy Atlas Copco!” Chwali obsługę projektu w miejscu pracy: „Od momentu złożenia zamówienia zaznaczył się dobry kontakt między zespołem ds. sprzedaży, kierownikiem projektu, zespołem inżynieryjnym i operacyjnym oraz zespołem przeprowadzającym konserwację”. Ponadto dodaje: „Sprzęt firmy Atlas Copco Rental jest dobrze utrzymany, wymaga mniejszej ilości czasu na montaż i można go bardzo szybko uruchomić. Dotrzymano wszystkich zobowiązań dotyczących dostaw zawartych w zamówieniu”. Co najważniejsze, dzięki takiemu właściwie zarządzanemu całościowemu rozwiązaniu specyfikacje dostaw w ramach projektu, obejmujące 3000 nm3 przy zachowaniu czystości azotu na poziomie 95%, zostały z nawiązką spełnione — dostarczono 3000 nm3 azotu o czystości 96,5%. Pan Arpan Shrivastava jeszcze bardziej podkreśla swoje preferencje co do sprzętu firmy Atlas Copco, mówiąc „Atlas Copco to niezawodna firma z niezawodnym sprzętem oraz elastycznym i otwartym zespołem”.

Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z następującymi osobami:

Atlas Copco jest czołowym na świecie dostawcą rozwiązań podnoszących wydajność z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Grupa oferuje klientom innowacyjne sprężarki, rozwiązania w zakresie technologii próżniowej, a także układy uzdatniania powietrza, sprzęt budowlany i górniczy, narzędzia elektryczne oraz systemy montażowe. Przy pracach nad produktami i usługami grupa Atlas Copco zwraca szczególną uwagę na wydajność, oszczędność energii, bezpieczeństwo i ergonomię. Firma została założona w 1873 r. Jej siedziba mieści się w Sztokholmie, w Szwecji, a działalność jest prowadzona w ponad 180 krajach świata. W 2015 r. grupa Atlas Copco osiągnęła przychody w wysokości 102 mld koron szwedzkich (11 mld euro) i zatrudniała ponad 43 000 pracowników. Dział Specialty Rental funkcjonuje w ramach działu techniki budowlanej firmy Atlas Copco. Dostarcza klientom tymczasowe rozwiązania z zakresu sprężonego powietrza i energii elektrycznej w gałęziach przemysłu na całym świecie. Usługi wynajmu specjalistycznego sprzętu oferowane są pod różnymi markami. Siedziba główna działu znajduje się w Houston, w USA. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.atlascopcorental.com.

Azot Azja 2016 Wydobywanie ropy naftowej i gazu