Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Projekt Linde firmy Atlas Copco… Dostosowane rozwiązanie wynajmu urządzeń do wytwarzania azotu w miejscu pracy

5 sierpnia 2016

5 sierpnia 2016 r., Antwerpia, Belgia: zakłady azotowe firmy Atlas Copco, posiadające sprężarki powietrza i akcesoria, zostały wynajęte do projektu dotyczącego kawern ropy naftowej firmy Linde Engineering India w Padur, gdzie wymogiem projektowym była bezpieczna inertyzacja kawern.

W sytuacjach zagrożenia, takich jak katastrofy naturalne lub inne nieoczekiwane zdarzenia, konieczna jest dostępność ropy naftowej bez zakłóceń dostaw. W tym konkretnym celu w Indiach zamontowano trzy duże kawerny do magazynowania, aby umożliwić długie przechowywanie nadwyżki ropy naftowej i wykorzystanie jej tylko w sytuacjach zagrożeń. Jedna z takich kawern do magazynowania ropy naftowej znajduje się w Padur. Dla firmy Linde Engineering India, która prowadzi ten niezwykle istotny projekt, wynajem stanowił ważną część jej technologii podwykonawstwa. Przed umieszczeniem ropy naftowej w kawernach firma Linde Engineering musiała wytworzyć w tym miejscu 7000 ton azotu w celu inertyzacji tych kawern, aby uniknąć utworzenia łatwopalnej mieszanki. Firma oceniła koszt nabycia zakładów azotowych, jak również koszt pozyskania ciekłego azotu w tankowcach i stwierdziła, że wiążące się z tym koszty wyposażenia koniecznego do magazynowania i koszty konserwacji nie leżałyby w zasięgu jej możliwości finansowych. Zaoferowane przez firmę Atlas Copco kompleksowe rozwiązanie w zakresie wynajmu pozwoliło obniżyć koszt eksploatacji dzięki dostosowanemu pakietowi, który objął projektowanie, montaż, dostawy, logistykę, uruchomienie i konserwację. Firma Linde Engineering zdecydowała się na wynajęcie generatorów azotu firmy Atlas Copco na okres 7 miesięcy w celu inertyzacji kawern i obniżenia poziomu tlenu do 5%. Zespół firmy Atlas Copco Rental skonfigurował rozwiązanie do wytwarzania azotu w miejscu pracy, w skład którego weszły trzy maszyny do adsorpcji zmiennociśnieniowej oraz pięć sprężarek dostarczających powietrze do tych maszyn wraz z osuszaczami, systemami dystrybucji i innymi akcesoriami związanymi z tym procesem. W celu zarządzania tą instalacją na okres 7 miesięcy opracowano wyjątkowy harmonogram konserwacji zapobiegawczej z przeszkolonym zespołem firmy Atlas Copco do obsługi i konserwacji tego zespołu maszyn. Pan Arpan Shrivastava, zastępca dyrektora generalnego odpowiedzialny za realizację projektu w firmie Linde Engineering India, mówi: „Po uruchomieniu urządzeń firmy Atlas Copco zostały one wyłączone dopiero po zakończeniu zadania. Maszyny pracowały przez cały czas trwania operacji. Wielki wysiłek zespołu firmy Atlas Copco!” Chwali obsługę projektu w miejscu pracy: „Od momentu złożenia zamówienia zaznaczył się dobry kontakt między zespołem ds. sprzedaży, kierownikiem projektu, zespołem inżynieryjnym i operacyjnym oraz zespołem przeprowadzającym konserwację”. Ponadto dodaje: „Sprzęt firmy Atlas Copco Rental jest dobrze utrzymany, wymaga mniejszej ilości czasu na montaż i można go bardzo szybko uruchomić. Dotrzymano wszystkich zobowiązań dotyczących dostaw zawartych w zamówieniu”. Co najważniejsze, dzięki takiemu właściwie zarządzanemu całościowemu rozwiązaniu specyfikacje dostaw w ramach projektu, obejmujące 3000 nm3 przy zachowaniu czystości azotu na poziomie 95%, zostały z nawiązką spełnione — dostarczono 3000 nm3 azotu o czystości 96,5%. Pan Arpan Shrivastava jeszcze bardziej podkreśla swoje preferencje co do sprzętu firmy Atlas Copco, mówiąc „Atlas Copco to niezawodna firma z niezawodnym sprzętem oraz elastycznym i otwartym zespołem”.

Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z następującymi osobami:

Atlas Copco jest czołowym na świecie dostawcą rozwiązań podnoszących wydajność z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Grupa oferuje klientom innowacyjne sprężarki, rozwiązania w zakresie technologii próżniowej, a także układy uzdatniania powietrza, sprzęt budowlany i górniczy, narzędzia elektryczne oraz systemy montażowe. Przy pracach nad produktami i usługami grupa Atlas Copco zwraca szczególną uwagę na wydajność, oszczędność energii, bezpieczeństwo i ergonomię. Firma została założona w 1873 r. Jej siedziba mieści się w Sztokholmie, w Szwecji, a działalność jest prowadzona w ponad 180 krajach świata. W 2015 r. grupa Atlas Copco osiągnęła przychody w wysokości 102 mld koron szwedzkich (11 mld euro) i zatrudniała ponad 43 000 pracowników. Dział Specialty Rental funkcjonuje w ramach działu techniki budowlanej firmy Atlas Copco. Dostarcza klientom tymczasowe rozwiązania z zakresu sprężonego powietrza i energii elektrycznej w gałęziach przemysłu na całym świecie. Usługi wynajmu specjalistycznego sprzętu oferowane są pod różnymi markami. Siedziba główna działu znajduje się w Houston, w USA. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.atlascopcorental.com.

Azot Azja 2016 Wydobywanie ropy naftowej i gazu