Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Dostosowane rozwiązanie suchego, gorącego powietrza całkowicie pozbawionego oleju dla projektu efektywnego suszenia rurociągów

5 stycznia 2017

Antwerpia, Belgia, 6 stycznia 2017 r.: firma Aecon Utilities, główny dostawca urządzeń, która otrzymała zlecenie wysuszenia rurociągów na stacji pomiarowej gazu ziemnego w Scarborough, Ontario, skorzystała z oferty kompleksowego rozwiązania firmy Atlas Copco Rental.

Założenia projektowe wymagały gorącego, suchego powietrza, całkowicie pozbawionego oleju i utrzymania punktu rosy -40 przy 176F w zimnych warunkach pogodowych.


Klient końcowy, Enbridge, największa firma zajmująca się infrastrukturą w Ameryce Północnej, wymagał, aby praca została wykonana jak najszybciej.


Zwykle dla tego typu zastosowań firma konkurencyjna po wysuszeniu podgrzałaby sprężone powietrze, używając do tego celu palnika zasilanego olejem napędowym. Technologia grzewcza była jednym z problemów, ponieważ zasilanie płomienia wykorzystywało olej napędowy. Zespół Atlas Copco Rental zaprojektował dostosowane do potrzeb klienta energooszczędne rozwiązanie suchego, gorącego powietrza, w którym wykorzystano naszą sprężarkę powietrza PTS 1600 CFM Arctic Pack i osuszacz powietrza 1600 CFM wraz z dodatkowym wymiennikiem ciepła. Nasze innowacyjne podejście, w którym wykorzystano gorące sprężone powietrze całkowicie pozbawione oleju i pominięto chłodnicę końcową oraz użyto wymiennika ciepła typu płytkowego, pozwoliło wyeliminować dodatkowe wymagania dotyczące paliwa i zasilania przy zapewnieniu pełnego objętościowo przepływu powietrza.


Firma Aecon wymagała dostawy tak szybko, jak to tylko możliwe, ale nasz lokalny wymiennik ciepła był w trakcie przygotowania w miejscu oddalonym o 2000 mil. Na szczęście mamy szeroką sieć składów i magazynów na terenie Ameryki Północnej i potrafiliśmy skoordynować terminową dostawę do miejsca docelowego.


Chłodne warunki pogodowe w miejscu instalacji powodowały, że wymagania utrzymania wysokiego ciepła były znacznie trudniejsze do spełnienia ze względu na szybkie wypromieniowywanie energii cieplnej. Podczas testowania sprzętu obawiano się, że szybkość nagrzewania nie była idealna. Zadanie wymagało, aby temperatura powietrza wynosiła ok. 176F, ale w początkowej fazie testowania udało się osiągnąć jedynie 90F. Ponieważ powietrze w Kanadzie jest znacznie chłodniejsze, zespół musiał opracować nowe rozwiązanie, zwiększające temperaturę przy zachowaniu optymalnej mocy.


Przeprowadzono serię testów w celu uzyskania lepszej szybkości nagrzewania. Dodano zawór w celu ograniczenia przepływu i zmniejszenia szybkości przepływu przez wymiennik ciepła, co spowodowało znaczny wzrost temperatury. Aby utrzymać ciepło i nie dopuścić do zamarzania osuszacza powietrza, konieczne były korekty uwzględniające warunki pogodowe. Doszliśmy do wniosku, że osiągnięcie wyższej temperatury wymaga izolacji urządzenia grzejnego. Uzyskano lepszy wynik, izolując węże i pokrywając je materiałem wodoodpornym, a także upewniając się, że deszcz lub śnieg nie mają wpływu na temperaturę wyjściową. Zaleciliśmy, aby klient ogrodził osuszacz parkanem i umieścił wewnątrz ogrodzenia nagrzewnicę o pojemności 100 000 BTU w celu niedopuszczenia do zamarznięcia zaworów w nocnych temperaturach spadających poniżej temperatury zamarzania.


Przewidywaliśmy, że projekt potrwa około dwóch tygodni, ale przy zastosowaniu generatora „Arctic Pack 1600” wymagany punkt rosy zostałby osiągnięty w mniej niż 54 godziny, oszczędzając czas i pieniądze firmy Aecon. To zadanie stworzyło wyjątkową okazję dla firmy Atlas Copco Rental, aby pomóc naszym klientom i pokazać im kolejne wielkie osiągnięcie w branży rurociągów, jakim było nasze innowacyjne rozwiązanie.


Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z następującymi osobami:


Atlas Copco jest czołowym na świecie dostawcą rozwiązań podnoszących wydajność z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Grupa oferuje klientom innowacyjne sprężarki, rozwiązania w zakresie technologii próżniowej, a także układy uzdatniania powietrza, sprzęt budowlany i górniczy, narzędzia elektryczne oraz systemy montażowe. Przy pracach nad produktami i usługami grupa Atlas Copco zwraca szczególną uwagę na wydajność, oszczędność energii, bezpieczeństwo i ergonomię. Firma została założona w 1873 r. Jej siedziba mieści się w Sztokholmie, w Szwecji, a działalność jest prowadzona w ponad 180 krajach świata. W 2015 r. grupa Atlas Copco osiągnęła przychody w wysokości 102 mld koron szwedzkich (11 mld euro) i zatrudniała ponad 43 000 pracowników. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.atlascopcogroup.com.
Oddział Specialty Rental funkcjonuje w ramach działu techniki budowlanej firmy Atlas Copco. Dostarcza klientom tymczasowe rozwiązania z zakresu sprężonego powietrza i energii elektrycznej dla różnych gałęzi przemysłu na całym świecie. Usługi wynajmu specjalistycznego sprzętu oferowane są pod różnymi markami. Siedziba główna oddziału znajduje się w Houston, w USA.