Łatwy montaż

Modułowa budowa sprężarki ZT obejmuje wewnętrzne orurowanie, chłodnice, silnik elektryczny, układ smarowania i system sterowania. Prosty montaż nie wymaga doprowadzania powietrza przez urządzenia zewnętrzne.

Zaawansowany system sterowania i kontroli

Aby zapewnić maksymalną efektywność i niezawodność, system Elektronikon® steruje silnikiem napędowym i reguluje ciśnienie w układzie, utrzymując je we wcześniej zdefiniowanym, wąskim zakresie

Certyfikowane 100% bezolejowe powietrze

Sprężarki ZT dostarczają w 100% bezolejowe, czyste powietrze, które spełnia wymogi normy ISO 8573-1 KLASA 0 (2010). KLASA 0 oznacza brak ryzyka zanieczyszczenia lub uszkodzenia produktu końcowego; zerowe ryzyko strat na skutek przestoju w działalności; oraz zerowe ryzyko narażenia reputacji Twojej firmy.

Sprężarki ZT Atlas Copco o mocy powyżej 90 kW zapewniają wysoką niezawodność i wydajność procesów produkcyjnych nawet w najtrudniejszych warunkach. Są to pierwsze na świecie sprężarki KLASY 0 spełniające wymogi normy ISO 8573-1 (edycja 3, 2010 r.). Dostarczają powietrze całkowicie pozbawione oleju, co skutecznie zabezpiecza procesy oraz gwarantuje najwyższą jakość produktu końcowego.

Flota różni się na poszczególnych rynkach. W celu uzyskania informacji na temat dostępności sprzętu prosimy o kontakt z naszymi lokalnymi przedstawicielami.