ISO 22000

Certyfikowane systemy sprężarek dla przemysłu spożywczego

Przemysł spożywczy Klasa 0

Jesteśmy pierwszym producentem urządzeń do sprężania powietrza, któremu został przyznany certyfikat ISO 22000 dla zakładu produkcyjnego wytwarzającego urządzenia bezolejowe. Zakład jest zlokalizowany w Antwerpii, w Belgii. Oznacza to, że wdrożyliśmy takie same procedury, jakie obowiązują w najlepszych firmach spożywczych.


Ułatwiony proces certyfikacji

Nasze sprężarki Z oraz powiązane z nimi osuszacze i filtry mają certyfikat ISO 22000, dzięki czemu ich użytkownicy mogą łatwiej uzyskać certyfikat ISO 22000.

Obsługa przez ekspertów

Skonsultuj się z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci przygotować się do procesu ubiegania się o certyfikat ISO 22000. Możemy także pomóc przy odnawianiu ważności certyfikatu ISO 22000, oferując odpowiednie unowocześnienia.

Przejrzystość i pewność

Wszystkie podzespoły sprężarki bezolejowej powstały i zostały zmontowane w kontrolowanym, czystym i bezpiecznym środowisku. Posiadamy przejrzysty i udokumentowany system zarządzania bezpieczeństwem żywności Food Safety Management System.

Kryteria certyfikatu ISO 22000

Certyfikat ISO 22000 odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu jakości i przejrzystości procesów podczas przetwarzania żywności w zakładach produkcyjnych, między innymi w dużych zakładach spożywczych. Norma ISO 22000 koncentruje się na trzech podstawowych typach zagrożeń: biologicznych, chemicznych i fizycznych, pojawiających się podczas przetwarzania żywności i napojów. 

Najważniejsze składowe certyfikatu ISO 22000 koncentrują się na usuwaniu tych zagrożeń poprzez ich identyfikację i eliminację. Niezbędne wymagania do uzyskania certyfikatu ISO 22000:

  1. udokumentowany system zarządzania bezpieczeństwem żywności, 
    który umożliwia zarządzanie procesami na terenie całego zakładu
  2. wdrożenie wymaganych programów
    w celu utrzymywania odpowiedniego poziomu higieny
  3. wdrożenie systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli
    w celu identyfikacji zagrożeń, niedopuszczenia do powstawania zagrożeń i eliminacji istniejących zagrożeń (Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP)

Tak jak najlepsze firmy spożywcze

W 2015 roku otrzymaliśmy certyfikat ISO 22000 dla zakładu produkującego urządzenia bezolejowe, takie jak sprężarki powietrza, dmuchawy, i produkty do uzdatniania powietrza. Zakład jest zlokalizowany w Antwerpii, w Belgii. W tym celu wdrożyliśmy system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP oraz takie same procedury bezpieczeństwa, jakie obowiązują w najlepszych firmach spożywczych.
Certyfikat ISO 22000 wywodzi się z normy zarządzania jakością ISO 9001 i jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów powiązanych z przemysłem spożywczym nastawionych na wdrażanie kompleksowych systemów zapewniających bezpieczeństwo produktów żywnościowych. Norma wymaga, aby podmiot udowodnił zdolność do utrzymywania bezpieczeństwa żywności.