Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Firma Cargill osiąga cele w zakresie energii odnawialnej z użyciem technologii VSD

Od momentu założenia należący do firmy Cargill Turkey zakład w Orhangazi zmniejszył swoje łączne zużycie energii o ok. 6000 MWh, a zużycie gazu ziemnego o ok. 1,7 miliona m³.

Zakład podnosi sobie jednak poprzeczkę, rozszerzając plany o nowe projekty dotyczące wydajności energetycznej. Jeden z tych projektów pozwolił wymienić sprężarki o stałej prędkości na bezolejowe sprężarki o zmiennej prędkości ZT 90 VSD FF.

Firma Cargill określiła cele środowiskowe, które zwiększają wydajność wykorzystania wody i energii o 5% na poziomie globalnym i zmniejszają emisję gazów cieplarnianych o 5%. Firma postawiła sobie za cel zwiększenie zużycia energii odnawialnej do 12,5% w obrębie łącznego portfela energetycznego.

W firmie Cargill cel ten został już jednak przekroczony i dziś energia odnawialna to 13,5% portfela energetycznego firmy Cargill. Cargill Turkey zamierza osiągnąć te globalne cele, a w zakładzie w Orhangazi nowe projekty energetyczne pozwolą firmie zużywać mniej, a produkować więcej.

Napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD) Rozwiązania do odzyskiwania energii Sprężarki bezolejowe Klasa 0 Technika sprężonego powietrza

Technologia napędu o zmiennej prędkości (VSD) zastępuje sprężarki o stałej prędkości

Celem jednego z tych projektów było zastąpienie sprężarek o stałej prędkości bezolejowymi sprężarkami o zmiennej prędkości ZT 90 VSD FF. Bezolejowe śrubowe sprężarki Atlas Copco są w zasadzie używane w fabryce od momentu jej zbudowania.

Mustafa Cem Bilge, dyrektor ds. utrzymania w zakładzie w Orhangazi wyjaśnia jednak: „Najważniejszą zaletą tej nowej sprężarki jest możliwość zmieniania prędkości, a co za tym idzie, przepływu wylotowego, zgodnie z wymaganiami naszych celów produkcyjnych. Ponieważ prędkość i przepływ wylotowy sprężarki śrubowej są bezpośrednio proporcjonalne do zużytej energii, jest to bardzo wydajny proces”.

Sprężone powietrze jest używane jako źródło energii lub jako integralna część procesu produkcyjnego w niemal wszystkich branżach na świecie. W związku z tym ok. 10% całkowitej energii zużytej do celów globalnej produkcji wynika z użycia systemów sprężonego powietrza.

Sprężarki z napędem o zmiennej prędkości mogą zaoszczędzić 35% energii. Ponadto nasze sprężarki mają możliwość odzyskiwania ciepła odpadowego i ponownego jego używania podczas cyklu produkcyjnego w postaci gorącej wody, co w dalszym stopniu poprawia łączną wydajność wszystkich systemów sprężonego powietrza i redukuje całkowite zużycie energii.

Brak konieczności używania wody chłodzącej

Inną zaletą naszych bezolejowych sprężarek powietrza jest brak konieczności używania wody chłodzącej. Cem Bilge wyjaśnia, że w celu zapewnienia dopływu wody chłodzącej do starszych sprężarek, konieczna była ciągła obsługa pompy.

„Tego również udało mi się pozbyć. Moje koszty energii znacznie spadły, a obsługa uprościła się”.

Kiedy firma Atlas Copco wprowadziła nowe bezolejowe sprężarki o zmiennej prędkości, w zakładach Cargill Turkey i Orhangazi dostrzeżono, że funkcje te pomagają firmie spełniać cele wydajności energetycznej.

„Razem z panem Bilge opracowaliśmy projekt instalacji sprężarki”, mówi Veli Ozgun Senol, inżynier ds. sprzedaży, Oil-free Air w firmie Atlas Copco. „Obie firmy mają świadomość środowiskową i jesteśmy przekonani, że zakład Orhangazi Factory Cargill osiągnie znaczące oszczędności energii”, dodaje Cem Bilge.

“ „Nadajemy priorytet wydajności energetycznej i wybieramy wyposażenie, które pozwala wykonać więcej pracy przy mniejszym zużyciu energii. Wybraliśmy bezolejowe sprężarki o zmiennej prędkości firmy Atlas Copco, ponieważ są one spójne z naszymi celami w zakresie ekologii i wydajności”. ”

Mustafa Cem Bilge , Dyrektor ds. utrzymania w zakładzie w Orhangazi