Firma Kolak wybiera sprężarkę ZT z gwarancją wysokiej jakości powietrza bez oleju

Napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD) Przemysł spożywczy Rozwiązania do odzyskiwania energii Sprężarki bezolejowe Klasa 0

Kolak Snack Foods Ltd jest wiodącym w Wielkiej Brytanii producentem chrupek i przekąsek. Jej marki to między innymi Dylans Hand Cooked Crisps. Są to marki własne, dostarczane niezależnym detalistom i dużym łańcuchom supermarketów.

Kiedy firma Kolak Snack Foods Ltd zwiększyła swoje obroty i konieczne okazało się zwiększenie wydajności zakładu produkcyjnego w Londynie, zadecydowała o modernizacji swojego wyposażenia produkcyjnego, w tym sprężarek. Rozważając opcje w celu zapewnienia niezawodności i ciągłości produkcji firma chciała również wyeliminować możliwe ryzyko zanieczyszczenia produktu podczas wytwarzania. Dostawa powietrza powinna być efektywna, niezawodna i całkowicie pozbawiona oleju.

Efektywność energetyczna sprężarek ZT miała decydujące znaczenie przy wyborze

W tej sytuacji firma Kolak zdecydowała się na wymianę istniejących urządzeń na bezolejowe, śrubowe maszyny typu full feature (FF) – dwie sprężarki ZT 90 FF i jedną ZT 90 VSD FF – które gwarantują dopływ wysokiej jakości powietrza. W ten sposób procesy stosowane w londyńskim zakładzie Kolak są zgodne z normą ISO 8573-1 (2010), klasa 0 w zakresie czystości powietrza, która obejmuje normę branżową Klasa 0, określającą wszystkie trzy formy zanieczyszczenia olejem: w postaci mgły, pary i cieczy.
Aby sprostać zapotrzebowaniu, w londyńskim zakładzie Kolak stosowany jest system pracy zmianowej 24/7, dlatego wydajność energetyczna była jednym z podstawowych parametrów wyboru nowych sprężarek.

“ Sprężarka Atlas Copco VSD współpracuje z podstawowymi sprężarkami w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie sieci 7 bar w zakładzie, w tym wymiennika ciepła, kotła parowego i operacji pakowania. W ten sposób wydajność odpowiada popytowi w sposób najbardziej wydajny energetycznie, a sprężarka VSD przejmuje dodatkowe obciążenia w zakładzie. ”

Rikin Lakhani , Dyrektor firmy Kolak Snack Foods

Inwestycja w przyszłościowe rozwiązanie oparte na sprężarce typu Full-Feature

Każda z trzech nowych sprężarek jest oparta na koncepcji pełnej instalacji typu Full-Feature – wstępnie okablowanego i orurowanego układu gotowego do natychmiastowego użycia. Sprężarka z wbudowanym osuszaczem IMD i napędem o zmiennej prędkości obrotowej to kompaktowy zestaw, który dostarcza wysokiej jakości suche sprężone powietrze po najniższych kosztach.
Osuszacz adsorpcyjny IMD eliminuje wilgoć, zanim ta dostanie się do sieci powietrza, zwiększa niezawodność procesu i zapewnia produkt końcowy wolny od zanieczyszczeń. Osuszanie powietrza nie wymaga energii zewnętrznej i nie dochodzi do strat sprężonego powietrza w procesie osuszania. Spadek ciśnienia na osuszaczu jest minimalny, co dodatkowo zmniejsza koszty operacyjne. W ten sposób pozwala osiągać znaczne oszczędności w porównaniu z konwencjonalnymi rodzajami pracy osuszacza.
Pełne bezpieczeństwo i optymalną wydajność instalacji sprężonego powietrza gwarantuje 10-letnia umowa Total Care podpisana przez firmę Kolak Snack Foods w zakresie konserwacji systemu sprężarek i serwisowania przez firmę Atlas Copco, która bierze odpowiedzialność za monitorowanie i utrzymywanie wydajności instalacji. Jak zauważa Rikin:
„Zainwestowaliśmy w możliwie najlepszy przyszłościowy pakiet serwisowy”.