Układ odzyskiwania tworzy różnicę

Nanium SA, producent elementów półprzewodnikowych z Vila do Conde w Portugalii, oraz firma Atlas Copco z sukcesami współpracują ze sobą już od 16 lat, koncentrując się na podnoszeniu wydajności z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Od samego początku firma Nanium wybiera nasze sprężarki bezolejowe w połączeniu z układami osuszania i filtrowania w celu uzyskania wysokiej jakości powietrza. Carlos Costa, dyrektor ds. zarządzania infrastrukturą w firmie Nanium, dodaje: „firma Atlas Copco ma duże doświadczenie w zakresie instalacji dla fabryk półprzewodników o wyjątkowo wysokich wymaganiach w stosunku do niezawodności i jakości powietrza”.

Rozwiązania do odzyskiwania energii Sprężarki bezolejowe Półprzewodniki

“ Wybór został dokonany, aby zapewnić możliwość pracy urządzeń przy pełnym obciążeniu, natomiast sprężarka o zmiennej prędkości obrotowej umożliwia dostosowanie produkcji sprężonego powietrza do poboru w instalacjach. To rozwiązanie umożliwia osiągnięcie wysokiego poziomu sprawności energetycznej i optymalnych warunków pracy sprężarek. ”

Carlos Costa , Dyrektor ds. zarządzania infrastrukturą w firmie Nanium

Sprężarki bezolejowe podnoszą sprawność energetyczną

Firma wybrała sprężarki, aby zwiększyć efektywność zużycia energii w zakładzie. Obecnie firma Nanium ma zainstalowanych pięć chłodzonych wodą bezolejowych sprężarek śrubowych Atlas Copco — trzy sprężarki ZR 300, jedną sprężarkę ZR 315 VSD z napędem o zmiennej prędkości obrotowej (VSD) oraz jedną sprężarkę ZR 400. Sprężone powietrze jest używane niemal wyłącznie w pomieszczeniach czystych, w bezpośrednim kontakcie z wytwarzanymi produktami. Z tego względu wszystkie sprężarki są połączone z adsorpcyjnym osuszaczem powietrza regenerowanym przedmuchem gorącego powietrza (osuszacze BD) w celu uzyskania niskiego punktu rosy (PDP < –40C). Firma Nanium wymaga także, aby powietrze nie zawierało oleju i miało niską zawartość cząsteczek — na poziomie klasy 0 według normy ISO 8573 — w celu spełnienia ich wymagających standardów.

Ograniczenie zużycia gazu o 90%: ER 900

Oprócz pięciu sprężarek firma Nanium kupiła ostatnio urządzenie ER 900 — system zarządzania ciepłą wodą pozyskaną z układów odzysku ciepła zainstalowanych w sprężarkach bezolejowych chłodzonych wodą.

Urządzenie ER 900 odzyskuje ciepło ze sprężarek w postaci ciepłej wody. W celu spełnienia wymagań firmy Nanium zmodyfikowaliśmy sprężarkę, tak aby woda chłodząca na wylocie ze sprężarki miała temperaturę około 80°C. Ta gorąca woda jest następnie pompowana do wymiennika ciepła. Do obwodu wtórnego wymiennika wpływa woda powracająca do kotła grzewczego. W rezultacie znacznie zmalało zużycie gazu do podgrzewania wody w kotle.
„Daje nam to możliwość niemal całkowitego zaprzestania używania naszych opalanych gazem kotłów, co skutkuje wysoką redukcją emisji CO2 oraz zmniejszeniem rachunków za energię” — powiedział Carlos Costa. Zużycie gazu ziemnego w zakładzie zmniejszyło się o około 90%. Oprócz tego energia zużywana przez sprężarki również jest mniej kosztowna ze względu na ich rolę w układzie odzyskiwania energii.

Optymalny czas pracy sprężarki

Współpraca między obiema firmami nie ogranicza się jedynie do dostarczania sprzętu, ale obejmuje także usługi firmy Atlas Copco w zakresie konserwacji, dzięki którym, według Carlosa Costy „sprężarki pracują od 15 lat przez 24 godziny na dobę bez większych problemów, zapewniając znaczące oszczędności”."