Laboratorio Sanderson S.A z siedzibą w Chile zaczyna wytwarzać azot na miejscu w zakładzie

Systemy generowania azotu Sprężarki ze smarowaniem olejowym Sprężarki bezolejowe Medycyna i opieka zdrowotna

Laboratorio Sanderson S.A., jedna z największych firm farmaceutycznych w Chile, obniżyła koszty i zwiększyła wydajność dzięki wytwarzaniu azotu na miejscu w zakładzie. Korzystając z pozytywnych doświadczeń w pracy z instalacjami sprężonego powietrza Atlas Copco, firma zamontowała w ostatnim czasie nowoczesny generator azotu, wykorzystujący technologię PSA (NGP 92), w odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na azot o wysokiej czystości; generator NGP dostarczający azot o czystości od 95% do 99,999% całkowicie spełnia rygorystyczne wymogi branży farmaceutycznej.

Generator azotu NGP na miejscu w zakładzie do celów farmaceutycznych

Generator azotu (PSA)

Wcześniej firma kupowała azot od zewnętrznego dostawcy, który dostarczał ciekły azot w zbiornikach kriogenicznych. Obecnie azot jest wytwarzany w zakładzie, przy zachowaniu wymaganego poziomu czystości. Wszystko dzięki instalacji bezolejowej sprężarki ZT 18 IMD oraz generatora azotu NGP 92 z technologią PSA firmy Atlas Copco.
„Uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców jest główną korzyścią”, komentuje Marcela Cantillana, „od momentu zainstalowania generatora NGP 92 nie jesteśmy zależni od innej organizacji lub firmy w zakresie stałej dostawy azotu odpowiedniej jakości”.


Stopień czystości azotu w granicach 95%–99,999%

Marco Contreras, kierownik działu Industrial Air Atlas Copco Chile i Marcela Cantillana, asystent kierownika ds. walidacji w firmie Fresnius Kabi Chile.

Dzięki technologii adsorpcji zmiennociśnieniowej i molekularnym sitom węglowym selektywnie odseparowującym tlen od azotu generator azotu NGP firmy Atlas Copco zapewnia oszczędne, niezawodne i bezpieczne źródło zasilania azotem.
Generator NGP gwarantuje ciągłe zasilanie azotem, eliminując ryzyko przerwania produkcji, zapewnia niski poziom wydatków eksploatacyjnych oraz brak dodatkowych kosztów związanych z przetwarzaniem zamówień, a także opłat wynikających z uzupełniania zapasów azotu i dostaw. Ponadto instalacja wytwarza azot o bardzo wysokiej czystości w zakresie od 95 do 99,999 procent.
Mając pełną świadomość potencjału zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów dzięki generatorowi azotu, firma Laboratorio Sanderson rozważa obecnie możliwość zamontowania w przyszłości generatora tlenu firmy Atlas Copco.


“ Nasze relacje z firmą Atlas Copco zawsze polegały na wzajemnej współpracy i mamy przeświadczenie, że polityka tej firmy zapewnia odpowiednią konserwację, wsparcie, dokumentację i certyfikaty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oferowanych urządzeń. ”

Marcela Cantillana , Laboratorio Sanderson S.A.

Rozwiązania w zakresie sprężonego powietrza dla branży farmaceutycznej

Zasada wytwarzania azotu

Firma Laboratorio Sanderson, założona w 1942 roku i stanowiąca obecnie część niemieckiej grupy Fresenius Kabi, specjalizuje się w produkcji i komercyjnej sprzedaży szerokiej gamy produktów do iniekcji oraz innych ciekłych substancji do zastosowań medycznych na wszystkie rynki Ameryki Łacińskiej.
Owocna współpraca z firmą Atlas Copco rozpoczęła się w 2003 roku, gdy firma zdecydowała się na wymianę sprężarek z wtryskiem oleju pracujących w trybie dociążenia/odciążenia na wydajną sprężarkę z wtryskiem oleju wykorzystującą technologię napędu o zmiennej prędkości (GA 75 VSD FF) do zasilania zakładu produkcyjnego sprężonym powietrzem.
Dzięki nieustannemu dostosowywanie poziomu wytwarzania sprężonego powietrza do zapotrzebowania technologia napędu o zmiennej prędkości pozwala zaoszczędzić średnio 35% energii w porównaniu do sprężarki stało-obrotowej. W 2008 roku firma zakupiła również bezolejową sprężarkę ZT55 VSD ze zintegrowanym osuszaczem MD, dzięki czemu udało się jej osiągnąć znaczne oszczędności w zużyciu energii.