Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Schwarzwald-Sprudel przechodzi na powietrze bezolejowe i oszczędzanie energii

Zakład Schwarzwald-Sprudel w Wildbergu w Niemczech wytwarza i wykorzystuje sprężone powietrze w wyjątkowo wydajny sposób dzięki kompaktowej sprężarce i połączeniu doprężacza firmy Atlas Copco z energooszczędnym układem regulacji prędkości VSD. Zakład zatrudnia obecnie 60 osób na dwóch liniach butelkowania, napełniając rocznie ok. 160 milionów butelek PET o pojemności 0,5, 0,75 i 1,5 l. Butelki do napojów powstają z preform wykonanych z polietylenu tereftalanu, lepiej znanego pod nazwą PET, metodą formowania rozdmuchowego, która wymaga dużej ilości sprężonego powietrza pod wysokim ciśnieniem.

Sprężarki bezolejowe Klasa 0 Produkcja butelek PET

Gwarancja sprężonego powietrza bez oleju

Linia PET w firmie Schwarzwald Sprudel

Źródłem sprężonego powietrza w firmie Schwarzwald-Sprudel z Wildbergu są 3 sprężarki śrubowe ZR, z których dwie wyposażono w układ regulacji prędkości (VSD, Variable Speed Drive), oraz dwa bezolejowe doprężacze wysokociśnieniowe pracujące z regulowaną prędkością. Układ ten zaopatruje w sprężone powietrze dwie linie do butelkowania. Skalę systemu ilustruje fakt, że dostępna moc wynosi prawie 1000 kW, nawet jeśli maszyny nigdy nie działają jednocześnie.
Sprężone powietrze do procesu formowania rozdmuchowego jest sprężane najpierw do około 8,5 bara przez sprężarkę śrubową, a następnie do 29 barów przez jeden z doprężaczy.
Wszystkie elementy używane do wytwarzania sprężonego powietrza działają całkowicie bez oleju – na przykład doprężająca sprężarka tłokowa typu DN 160 i sprężarki śrubowe ZR dostarczają powietrze niezawierające oleju zgodnie z normą ISO 8573-1, Klasa 0 (2010).


Zrównoważone zarządzanie energią z odzyskiwaniem ciepła

Bernhard Griesau, kierownik zakładu w Schwarzwaldsprudel, Niemcy

“ Skonfigurowaliśmy system tak, aby przez sześć zimowych miesięcy roku pracowała przede wszystkim nowa sprężarka ZR 250 VSD-FF z układem odzyskiwania ciepła, dzięki czemu możemy wykorzystać jak najwięcej odzyskanego ciepła do ogrzewania. ”

Bernhard Griesau , Kierownik zakładu

Energooszczędny układ ES 130 steruje całym systemem sprężonego powietrza w taki sposób, aby sprężarki pracowały jak najbliżej swojego optymalnego punktu pracy. Dotyczy to szczególnie sprężarek pracujących z regulowaną prędkością. W nazwie sprężarki oprócz skrótu VSD oznaczającego regulację prędkości znajduje się także skrót FF (Full Feature), który oznacza gamę urządzeń fabrycznie wyposażonych we wszystkie najważniejsze elementy do uzdatniania sprężonego powietrza, łącznie z odzyskiwaniem ciepła, co maksymalnie ułatwia podłączenie.

Odzyskiwania ciepła jako element zrównoważonego zarządzania energią

Instalacja sprężarek w zakładzie Schwarzwald Sprudel

Instalacja sprężarek w zakładzie Schwarzwald Sprudel

Odzyskiwanie ciepła jest elementem zrównoważonego zarządzania energią. Ogólna idea tego rozwiązania polega na tym, że energia zużywana przez sprężarkę podczas sprężania jest przekształcana na ciepło, które można prawie w całości odzyskać i zastosować do podgrzewania wody.
"Stosujemy tę metodę przede wszystkim do zwiększenia ogrzewania w halach produkcyjnych oraz, w mniejszym stopniu, do podgrzewania wody procesowej", mówi dalej Griesau.
Jeśli chodzi o serwisowanie układu wytwarzania sprężonego powietrza, firma Schwarzwald-Sprudel ma umowę serwisową klasy premium. Oprócz niezbędnych przeglądów i prac konserwacyjnych, umowa ta obejmuje także bezpłatną naprawę wszystkich uszkodzeń, łącznie z remontem kapitalnym.