Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Dmuchawy odśrodkowe ZB VSD firmy Atlas Copco dostarczają sprężone powietrze do głębokich osadników

W zbiornikach biologicznej oczyszczalni ścieków na głębokości 8,5 m zostały zamontowane trzy dmuchawy odśrodkowe ZB 130 VSD oraz dwie starsze jednostopniowe sprężarki śrubowe, które dostarczają sprężone powietrze i umożliwiają proces biologicznego oczyszczania zawartości zbiorników.


Odśrodkowe Centrifugal Turbocompressors Dmuchawy Klasa 0

Intensywny proces energetyczny

Jest to proces niezwykle energochłonny, biorąc pod uwagę to, że zbiorniki są dwukrotnie głębsze niż ich standardowe wersje. Każdego roku zakład oczyszcza między 6,5 a 7 milionów m3 wody ściekowej, co sprawia, że proces ten zużywa 40% energii pobieranej przez cały zakład.

Inwestycja w energooszczędność i łatwość konserwacji

Sprężone powietrze niezbędne do procesu biologicznego było poprzednio dostarczane przez pięć jednostopniowych sprężarek śrubowych. Ponieważ te starsze sprężarki wymagały kosztownych przeglądów, rozpoczęto poszukiwanie nowego energooszczędnego rozwiązania. Dmuchawy odśrodkowe z łożyskami magnetycznymi zostały uznane za najlepszą opcję, ponieważ do zbiorników o wyjątkowo dużej głębokości jest wymagane stosunkowo wysokie ciśnienie. "Jesteśmy w stanie dostarczać wyższe ciśnienie z dmuchaw odśrodkowych niż poprzednio, gdy korzystaliśmy ze sprężarek śrubowych", wyjaśnia Schweinforth. "Zakupiliśmy nowe dmuchawy ze względu na ich większą sprawność energetyczną i łatwość konserwacji" – mówi kierownik zakładu Karl-Heinz Schröder.


“ Teraz, gdy używamy dmuchaw odśrodkowych firmy Atlas Copco, oszczędzamy około 15 000 euro rocznie na utrzymaniu, energii i innych zasobach w porównaniu z eksploatacją sprężarek śrubowych. ”

Karl-Heinz Schröder , Kierownik zakładu

Sprężone powietrze wolne od oleju, zgodnie z wymaganiami

Instalacja dmuchawy ZB VSD w Putzhagen

Trzy dmuchawy odśrodkowe o regulowanej prędkości generują pomiędzy 2500 a 7500 Nm³ sprężonego powietrza pozbawionego oleju na godzinę, zależnie od ilości wody ściekowej i poziomu zanieczyszczenia. Wytwarzaniem powietrza zarządza sterownik główny ES 130 dostarczony przez firmę Atlas Copco. Układ sterowania procesem określa wymaganą ilość powietrza na podstawie zawartości tlenu w zbiornikach. "W chwili obecnej używamy jeszcze regulatora stałociśnieniowego", – mówi Schröder. "Naszym kolejnym celem jest optymalizacja tego procesu i wbudowanie regulatora zmiennociśnieniowego. Do tej pory traciliśmy dużo energii, ponieważ pracujemy przy zamkniętych zasuwach przy stałym ciśnieniu 1020 milibarów. Przy zamontowanym regulatorze zmiennociśnieniowym nastąpi sprzężenie wszystkich ośmiu zasuw, a ciśnienie będzie regulowane zgodnie z zapotrzebowaniem, co pozwoli nam na obniżenie stosowanego ciśnienia”.