Dmuchawy odśrodkowe ZB VSD firmy Atlas Copco dostarczają sprężone powietrze do głębokich osadników

W zbiornikach biologicznej oczyszczalni ścieków na głębokości 8,5 m zostały zamontowane trzy dmuchawy odśrodkowe ZB 130 VSD oraz dwie starsze jednostopniowe sprężarki śrubowe, które dostarczają sprężone powietrze i umożliwiają proces biologicznego oczyszczania zawartości zbiorników.


Odśrodkowe Centrifugal Turbocompressors Dmuchawy Klasa 0

Intensywny proces energetyczny

Jest to proces niezwykle energochłonny, biorąc pod uwagę to, że zbiorniki są dwukrotnie głębsze niż ich standardowe wersje. Każdego roku zakład oczyszcza między 6,5 a 7 milionów m3 wody ściekowej, co sprawia, że proces ten zużywa 40% energii pobieranej przez cały zakład.

Inwestycja w energooszczędność i łatwość konserwacji

Sprężone powietrze niezbędne do procesu biologicznego było poprzednio dostarczane przez pięć jednostopniowych sprężarek śrubowych. Ponieważ te starsze sprężarki wymagały kosztownych przeglądów, rozpoczęto poszukiwanie nowego energooszczędnego rozwiązania. Dmuchawy odśrodkowe z łożyskami magnetycznymi zostały uznane za najlepszą opcję, ponieważ do zbiorników o wyjątkowo dużej głębokości jest wymagane stosunkowo wysokie ciśnienie. "Jesteśmy w stanie dostarczać wyższe ciśnienie z dmuchaw odśrodkowych niż poprzednio, gdy korzystaliśmy ze sprężarek śrubowych", wyjaśnia Schweinforth. "Zakupiliśmy nowe dmuchawy ze względu na ich większą sprawność energetyczną i łatwość konserwacji" – mówi kierownik zakładu Karl-Heinz Schröder.


“ Teraz, gdy używamy dmuchaw odśrodkowych firmy Atlas Copco, oszczędzamy około 15 000 euro rocznie na utrzymaniu, energii i innych zasobach w porównaniu z eksploatacją sprężarek śrubowych. ”

Karl-Heinz Schröder , Kierownik zakładu

Sprężone powietrze wolne od oleju, zgodnie z wymaganiami

Instalacja dmuchawy ZB VSD w Putzhagen

Trzy dmuchawy odśrodkowe o regulowanej prędkości generują pomiędzy 2500 a 7500 Nm³ sprężonego powietrza pozbawionego oleju na godzinę, zależnie od ilości wody ściekowej i poziomu zanieczyszczenia. Wytwarzaniem powietrza zarządza sterownik główny ES 130 dostarczony przez firmę Atlas Copco. Układ sterowania procesem określa wymaganą ilość powietrza na podstawie zawartości tlenu w zbiornikach. "W chwili obecnej używamy jeszcze regulatora stałociśnieniowego", – mówi Schröder. "Naszym kolejnym celem jest optymalizacja tego procesu i wbudowanie regulatora zmiennociśnieniowego. Do tej pory traciliśmy dużo energii, ponieważ pracujemy przy zamkniętych zasuwach przy stałym ciśnieniu 1020 milibarów. Przy zamontowanym regulatorze zmiennociśnieniowym nastąpi sprzężenie wszystkich ośmiu zasuw, a ciśnienie będzie regulowane zgodnie z zapotrzebowaniem, co pozwoli nam na obniżenie stosowanego ciśnienia”.