Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Elektrownia Ibbenbüren obniża zapotrzebowanie na energię o 18%

Elektrownia Ibbenbüren znajdująca się w Nadrenii Północnej Westfalii w Niemczech obniżyła zapotrzebowanie na energię o 18% dzięki korzystaniu z optymalnego przepływu powietrza. Kluczowym elementem, niezbędnym do osiągnięcia tego rezultatu, są trzy dmuchawy odśrodkowe ZB VSD od firmy Atlas Copco. Są one wykorzystywane do wytwarzania powietrza utleniającego na potrzeby instalacji odsiarczania gazów spalinowych.


Powietrze pozbawione oleju Rozwiązania Smart AIR Klasa 0 Dmuchawy

Dmuchawy łączące w sobie energooszczędność i wydajność

Instalacja turbo umożliwiła obniżenie zużycia energii o 18%. Dmuchawy bezolejowe niemal nie wymagają konserwacji ze względu na zastosowanie silnika ze stałym magnesem.

Dostarczanie dokładnych ilości powietrza

“ Proces odsiarczania gazów spalinowych jest bardzo skomplikowany. Zbyt mała ilość powietrza przynosi takie same negatywne skutki jak jego nadmiar. Dmuchawy ZB 130 VSD o regulowanej prędkości umożliwiają nam oszczędności na poziomie 18,1% w zakresie zużycia energii w porównaniu z poprzednimi konfiguracjami. ”

Manfred Hollekamp, process specialist.

Firma wypala antracyt, który jest wydobywany nieopodal elektrowni. W celu odsiarczania jakichkolwiek gazów spalinowych w dwuobwodowych absorberach firma RWE musi dodać dokładną ilość powietrza utleniającego. „W przeciwnym razie siarka pozostaje w instalacji i zlepia się w każdym jej miejscu”, wyjaśnia Hollekamp. „Zbyt mała ilość powietrza przynosi takie same negatywne skutki jak jego nadmiar”. Może to spowodować zbyt wczesną reakcję lub rozpoczęcie reakcji w nieodpowiednim miejscu w instalacji. Firma RWE odpowiednio kontroluje ten proces za pomocą 3 niskociśnieniowych sprężarek odśrodkowych ZB 130 VSD. Maszyny te sterowane są prędkością obrotową oraz wyposażone w technologię napędu o zmiennej prędkości obrotowej, co umożliwia precyzyjne dostosowanie przepływu do poszczególnych potrzeb.

Precyzja i kontrola gwarantowane przez dmuchawy

Elektrownia Ibbenbüren

System zawiera trzy sprężarki turbo ZB, które umożliwiają uzyskanie przepływu na poziomie 13 680 m3/h, lecz maksymalna potrzebna w elektrowni wartość wynosi 12 000 m3/h. Wymagane ciśnienie powietrza wtłaczanego do instalacji odsiarczania gazów spalinowych (REA) wynosi średnio poniżej 1 bara zgodnie z danymi przekazanymi przez firmę RWE. „Zależy to w dużym stopniu od procesu”, wyjaśnia Hollekamp. „Obecnie spręż każdej maszyny wynosi zaledwie 0,6 bara”. Sprężarki firmy Atlas Copco pozwalają zachować całkowitą stabilność zakresu ciśnienia, co przyczynia się do zwiększonej wydajności systemu. Wymagane ciśnienie jest sumą przeciwciśnienia (oporów przepływu) w rurociągach i statycznego przeciwciśnienia w absorberach instalacji REA, w których powietrze jest rozprowadzane za pomocą lanc rozpylających. Pełna kontrola sprężarek to typowy element wielu inwestycji firmy RWE. Kontrola oznacza elastyczność, która zwiększa zyski elektrowni na rynku energetycznym.

“ Wydajność sprężarek turbo ZB była w rzeczywistości o 8-9% wyższa od gwarantowanej przez firmę Atlas Copco. ”

Uwe Jäkel , konsultant w dziale zajmującym zaopatrzeniem instalacji i maszynami

Zyski potwierdzone liczbowo

Matematyk z firmy doszedł do wniosku, że maszyny od Atlas Copco, uwzględniając ich podzespoły i konstrukcję, wymagały mniej energii niż inne brane pod uwagę rozwiązania. Rezultat – o 18% mniejsze zużycie energii w instalacji REA – spełnił oczekiwania firmy RWE oraz przyniósł dodatkową korzyść: „Wydajność sprężarek turbo ZB była w rzeczywistości o 8-9% wyższa od gwarantowanej przez firmę Atlas Copco”, mówi Uwe Jäkel. „Maszyny te nie tylko zapewniają oszczędności, lecz również stanowią rozwiązanie przyjazne dla środowiska”, powiedział Manfred Hollekamp. „W ostatecznym rozrachunku elektrownia zużywa mniej węgla do wygenerowania kilowatogodziny”.