Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Zasada działania sprężarki śrubowej

Powietrze można sprężać na wiele sposobów, wykorzystując w tym celu bardziej lub mniej zaawansowane technologie.

Jedną najbardziej popularnych technik sprężania wyporowego wykorzystują sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju (seria GA).


System powietrzny

Powietrze jest zasysane do sprężarki poprzez filtr wlotowy, a następnie sprężane wewnątrz śrubowego elementu z wtryskiem oleju, gdzie dociera przez zawór wlotowy.
Olej jest wtryskiwany do komory sprężonego powietrza, następnie mieszanina powietrzno-olejowa przedostaje się przez zawór zwrotny do zbiornika separatora oleju.
W kolejnym etapie powietrze poprzez zawór ciśnienia minimalnego przechodzi do chłodnicy końcowej (chłodzonej powietrzem lub wodą).
Kondensat jest usuwany poprzez zintegrowany niskociśnieniowy bezstratny separator oraz elektroniczny spust kondensatu. Pozbawione kondensatu powietrze przedostaje się następnie do instalacji.

System olejowy

Olej znajdujący się w zbiorniku separatora płynie dzięki różnice ciśnień do termostatycznego zaworu obejściowego, chłodnicy oleju (chłodzonej powietrzem lub wodą), wysokowydajnego filtra oleju aż do zaworu zatrzymującego olej tuż przed wtryśnięciem go do komory sprężania. Olej w procesie sprężania spełnia funkcje: chłodzącą, uszczelniającą i smarującą.
Wysokowydajny filtr oleju zapewnia doskonałą filtrację. Termostatyczny zawór obejściowy powoduje, że sprężarka bardzo szybko osiąga optymalną temperaturę tuż po uruchomieniu, a także czuwa nad tym, aby podczas okresów niskiego dociążenia chodny olej omijał chłodnicę końcową.
Wentylator promieniowy o niskim poziomie emisji hałasu (w przypadku sprężarek chłodzonych powietrzem) dostarcza powietrza chłodzącego do chłodnicy końcowej powietrznej i olejowej, zapewnia satysfakcjonujący poziom temperatur pracy oraz odpowiedni poziom wentylacji urządzenia sprężarkowego.

sprężarka śrubowa działanie

sprężarka śrubowa działanie

Sprężarki ze smarowaniem olejowym