Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Obsługa prewencyjna

Całkowita odpowiedzialność

Zgodnie ze swoją nazwą, oferta ta obejmuje pełną obsługę techniczną sprężarek i urządzeń towarzyszących, włącznie z działaniami o charakterze remontu głównego takimi jak regeneracja lub wymiana stopni sprężających, silników elektrycznych, chłodnic itd., jeżeli potrzeba przeprowadzenia takich czynności zostanie zidentyfikowana podczas trwania umowy. Jest to plan kompleksowej obsługi o stałym rocznym koszcie ustalonym z góry na cały okres obowiązywania umowy. Planowanie i wykonywanie obsługi leży całkowicie po stronie Atlas Copco.

Oferta obejmuje:
• Diagnostykę – pomiar i analizę parametrów pracy
• Usuwanie awarii
• Wykonanie remontów w wymaganym zakresie i terminie
• Szczegółowe raporty i ich archiwizację
• Wprowadzenie modyfikacji konstrukcyjnych zalecanych przez producenta
• Koszty wszystkich niezbędnych do bieżącej obsługi części, koszty mrobocizny, dojazdu i zakwaterowania specjalistów
• Dostęp do systemu zdalnego monitorowania (opcja)

Korzyści:
• Ograniczenie prac administracyjnych związanych z kontraktowaniem i rozliczaniem usług
• Eliminacja konieczności utrzymywania własnych zapasów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
• Stałe utrzymywanie maszyn w doskonałym stanie technicznym.

Usługi mogą być wykonywane poza normalnymi godzinami pracy zakładu.

Techniczne