Obsługa prewencyjna

Całkowita odpowiedzialność

Zgodnie ze swoją nazwą, oferta ta obejmuje pełną obsługę techniczną sprężarek i urządzeń towarzyszących, włącznie z działaniami o charakterze remontu głównego takimi jak regeneracja lub wymiana stopni sprężających, silników elektrycznych, chłodnic itd., jeżeli potrzeba przeprowadzenia takich czynności zostanie zidentyfikowana podczas trwania umowy. Jest to plan kompleksowej obsługi o stałym rocznym koszcie ustalonym z góry na cały okres obowiązywania umowy. Planowanie i wykonywanie obsługi leży całkowicie po stronie Atlas Copco.

Oferta obejmuje:
• Diagnostykę – pomiar i analizę parametrów pracy
• Usuwanie awarii
• Wykonanie remontów w wymaganym zakresie i terminie
• Szczegółowe raporty i ich archiwizację
• Wprowadzenie modyfikacji konstrukcyjnych zalecanych przez producenta
• Koszty wszystkich niezbędnych do bieżącej obsługi części, koszty mrobocizny, dojazdu i zakwaterowania specjalistów
• Dostęp do systemu zdalnego monitorowania (opcja)

Korzyści:
• Ograniczenie prac administracyjnych związanych z kontraktowaniem i rozliczaniem usług
• Eliminacja konieczności utrzymywania własnych zapasów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
• Stałe utrzymywanie maszyn w doskonałym stanie technicznym.

Usługi mogą być wykonywane poza normalnymi godzinami pracy zakładu.

Techniczne