Brak kosztów zewnętrznych

Minimalne koszty eksploatacji i konserwacji. Wytwarzanie azotu na miejscu bez dodatkowych kosztów związanych z przetwarzaniem, uzupełnianiem i dostawą

Technologia adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA)

Technologia PSA gwarantuje szybki zwrot z inwestycji. Molekularne sita węglowe zapewniają wysoką czystość chemiczną

Wytwarzanie azotu w trybie ciągłym

Systemy NGP pracują w trybie ciągłym. Pozwala to uniknąć ryzyka przerwania produkcji z powodu braku azotu

Wysoka czystość azotu

Generatory NGP wytwarzają azot o czystości od 95% do 99,999% zgodnie z wymaganiami jakościowymi

„Podłącz i pracuj”

Generator NGP jest dostarczany jako gotowy do użytku. Wystarczy jedynie doprowadzić suche, sprężone powietrze

Historie użytkowników

Broszura dotycząca gazów przemysłowych

  • IndustrialGases_antwerp_leaflet_EN_2935097743.pdf 1.3 MB, PDF