Niemiecki debiut największego na świecie produkowanego seryjnie młota hydraulicznego

Nasz dziesięciotonowy młot hydrauliczny HB 10000 w ciągu ostatnich lat stał się międzynarodowym bestsellerem. Teraz świętujemy naszą pierwszą sprzedaż młota w Niemczech. Firma Mendiger Basalt od stycznia 2016 roku używa młota HB 10000 do wydobywania żwiru. Dzięki jego wysokim osiągom i wydajności teraz w firmie uważa się, że jest on dobrą alternatywą dla robót strzelniczych.

Hydraulic Breakers Application Story

Moc większa o 30%

Młot HB 10000 używany jest do wydobywania bazaltów z dolnej warstwy lawy bazaltowej w ścianie kamieniołomu niedaleko miejscowości Mendig. Firma Mendiger Basalt ściśle współpracuje z firmą A.B.T. Abbruchtechnik GmbH, która od 12 lat jest partnerem handlowym firmy Atlas Copco. Firma A.B.T. jako doświadczony dostawca usług serwisowych pomaga Mendiger Basalt osiągnąć najwyższą wydajność wydobycia przy użyciu młota o maksymalnej dyspozycyjności i sprawności. Młot HB 7000 był używany z powodzeniem w kamieniołomach Mendig przez ostatnie trzy lata. Gdy maszyna osiągnęła próg wydajności w połowie 2015 roku, podjęto decyzję o zakupie młota HB 10000. Mendiger Basalt od dłuższego czasu prowadzi badania nad pozyskiwaniem kamienia metodami alternatywnymi, ponieważ stosowanie materiałów wybuchowych na obszarach wrażliwych jest skomplikowane ze względu na wstrząsy. Firma używa młotów hydraulicznych do bezpośredniego wydobywania obok alternatywnych materiałów wybuchowych oraz licznych mechanicznych urządzeń wyburzeniowych. Metoda ta wykorzystywana jest do wydobywania lawy bazaltowej, bazaltu i tufu w pięciu kamieniołomach firmy. W przyległych zakładach cięcia kamienia 50 pracowników wytwarza kruszywo i wysokiej klasy tłuczeń, jak również wysokiej jakości bloki i płyty.

“ HB 7000 wskazał nam właściwą drogę do celu, a jego siła uderzeń w wielu obszarach zastosowań zaspokaja nasze potrzeby (wydajność wydobycia rzędu 120 ton/h). Jednak musimy przyznać, że rozdrabnianie wielu pokładów skalnych o strukturze wyjątkowo twardej i zagęszczonej nie jest łatwe. Energia uderzeń młota HB 10000 jest w przybliżeniu o 30% większa przy imponującej wydajności, co pozwoliło nam na opracowanie metod komercyjnego wydobycia w trudnych pokładach. ”

Rainer Krings , Dyrektor zarządzający, Mendiger Basalt

Płynny przebieg procesu, porównywalny koszt

Od lewej: Heiko Sterz (Atlas Copco), Ralf Kretschmer (ABT), Rainer Krings (Mendiger Basalt), Dominik Faupel (Atlas Copco)

Po wielu latach eksploatacji złóż skał twardych przy użyciu bezwybuchowych metod wyburzeniowych, osoba decyzyjna w firmie Mendig doszła do wniosku, że koszty użycia młota hydraulicznego nie są znacząco wyższe od kosztów konwencjonalnych robót strzelniczych, ponieważ w kosztach całkowitych procesu kruszenia należy ująć koszty dodatkowe związane z robotami strzałowymi. Rainer Krings zachwala korzyści produkcji kruszywa w jednej operacji produkcyjnej. „Ponadto, nie tracimy czasu na przygotowanie środków ostrożności i odgradzanie stref wymagane przy pracy z materiałami wybuchowymi”.