Narzędzia robocze

Do codziennej obsługi maszyny

Kontakt

Narzędzia robocze

Firma Atlas Copco oferuje szeroką gamę ręcznych narzędzi roboczych, o najwyższym poziomie jakości. Stalowe uchwyty produkowane są zgodnie z normą tolerancji wymiarowej ISO 1180. Zapewniają prawidłowy luz tulei narzędzia oraz są przetestowane i zatwierdzone do użytku razem z młotami firmy Atlas Copco. Ze względu na wykonanie ich w tych samych standardach jakości jak młoty firmy Atlas Copco, można je ustawiać do pracy w najcięższych warunkach i najbardziej skomplikowanych zastosowaniach. Podobnie jak główne części młota, mają one wybity numer katalogowy, który jest wyraźnie widoczny nawet po zużyciu narzędzia i jest przydatny do jego identyfikacji.

Narzędzia robocze są wytwarzane ze stali o niskiej zawartości węgla, oferują korzyści wynikające z utwardzonej powierzchni zewnętrznej i plastycznego rdzenia. Narzędzia robocze z miękkim rdzeniem zapewniają optymalną odporność na naprężenia zginające, które zazwyczaj występują podczas pracy wydajnych ręcznych młotów pneumatycznych. Wydłuża się w ten sposób eksploatację przy jednoczesnej ochronie przed uszkodzeniami wtórnymi młota (np. na bijaku). Nasz szeroki asortyment umożliwia wybór najlepszego narzędzia dla danego zastosowania, zwiększa produktywność przy mniejszych kosztach eksploatacji.

Zastosowanie narzędzi roboczych