Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Silniki pneumatyczne z certyfikatem ATEX, przystosowane do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

Nasze silniki pneumatyczne są dostępne w wersjach z certyfikatem ATEX zgodnych z dyrektywą ATEX Unii Europejskiej, dotyczącą wymogów dla urządzeń pracujących miejscach, w których występuje ryzyko eksplozji.

Silnik pneumatyczny przystosowany do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

Certyfikowane silniki pneumatyczne to idealne wyposażenie do pracy w środowiskach, w których iskry lub wysokie temperatury zewnętrzne mogą doprowadzić do zapłonu gazów, oparów lub pyłów. Każda jednostka podlega indywidualnym testom i spełnia wymogi następujących klas ochrony przed wybuchem:


Poniżej znajduje się spis naszych czterech certyfikacji:  • LZB 14, LZB 42, LZB 46, LZB 54, LZB 66 i LZB 77 — Ex II 2G T4 IIC D110°C
  • LZB 22, LZB 33 i LZB 34R — Ex II 2G T5 IIC D85°C
  • LZL 03S, LZL 05S, LZL 15, LZL 25 i LZL 35 — Ex II 2G T2 IIC D240°C
  • LZL 03M i  LZL 05M — Ex II 2G T5 IIC D85°C