Korzystanie z katalogowych danych dotyczących wydajności

Dane dotyczące wydajności znajdujące się w katalogu silników pneumatycznych Atlas Copco obowiązują w przypadku ciśnienia powietrza wynoszącego 6,3 bara (91 psi) na przyrządzie pomiarowym. Dane w katalogu są dostępne w formie tabeli i schematów.

Korzystanie z katalogowych danych dotyczących silników pneumatycznych

Moc wyjściowa silnika pneumatycznego jest widoczna na schemacie wydajności. Dla każdego silnika/przekładni moc, moment obrotowy i zużycie powietrza przedstawiono w odniesieniu do prędkości. 
- Maksymalna moc, kW i KM - Prędkość w punkcie maksymalnej mocy, obr./min - Moment obrotowy przy maksymalnej mocy, Nm - Prędkość swobodna, obr./min - Zużycie powietrza przy maksymalnej mocy, l/s. Początkowy moment obrotowy wytwarzany przez silnik pneumatyczny jest zmienny i zależny od położenia łopatek. Informację tę można znaleźć wyłącznie w tabelach z danymi, w których przedstawiono deklarowaną wartość. Moment obrotowy zatrzymania nie został podany w katalogowych danych, lecz można go oszacować, mnożąc razy dwa moment obrotowy przy maksymalnej mocy wyjściowej.