Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Kurs internetowy — dokręcanie, łączenie i montaż

Witamy na kursie internetowym Atlas Copco poświęconym technikom dokręcania. Dowiedz się, czemu technika dokręcania jest taka ważna!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Lekcja 2

Dowiedz się więcej, jak narzędzia wpływają na efekty procesu dokręcania

Film 1 — Dlaczego monitorujemy kąt? (9:10)

• Połączenie twarde i miękkie

• Ograniczenie kąta

Loading...

Film 2 — Przekroczenie wartości i różnica średniej wartości (1:45)

Loading...

Jeśli ten kurs Cię zainteresował, zachęcamy do pobrania naszego kieszonkowego przewodnika

Słownik wyrażeń związanych z dokręcaniem

Siła połączenia — siła ściskająca wywierana przez śrubę na łączone materiały, określana również jako siła zacisku

Obciążenie wstępne
— siła napięcia generowana w śrubie

Obciążenie osiowe
— siła przyłożona w tym samym kierunku co oś śruby

Obciążenie poprzeczne
— siła przyłożona do połączenia, prostopadła w stosunku do śrub

Tarcie
— siła oporu wywierana przez ocierające się o siebie materiały

Moment dokręcania
— siła osiągana na końcu ramienia dźwigni i wytwarzająca odpowiednie naprężenie wstępne w złączu śrubowym.

Moment dokręcania osiągany w trakcie wkręcania/wykręcania (PVT)
— wartość wymagana do dokręcenia śruby lub wkręta, zwykle kojarzona z nakrętką zabezpieczającą lub wkrętem samogwintującym

Moment resztkowy
— wartość siły dokręcenia pozostała w połączeniu po dokręceniu

Statyczny moment zerwania połączenia
— wartość, przy której następuje zerwanie połączenia

Luzowanie połączenia — utrata siły zacisku połączenia po dokręceniu

Wciśnięcie
— przyczyna poluzowania przypisywana zastosowaniu twardych materiałów poddawanych dużemu naciskowi, najlepiej widoczna w twardych połączeniach o wielu twardych warstwach. Poluzowanie związane z wciśnięciem zwykle szybko się stabilizuje (w czasie poniżej 0,2 sekundy)

Pełzanie
— przyczyna poluzowania przypisywana zastosowaniu miękkich materiałów poddawanych dużemu naciskowi, który powoduje odkształcanie materiału w miejscu połączenia. Może trwać dłużej niż straty związane z wciśnięciem

Naprężenie
— siła na jednostkę powierzchni, wyrażana np. w niutonach na milimetr kwadratowy lub funtach na cal kwadratowy

Odkształcenie
— zmiana długości w porównaniu z długością oryginalną

Obszar elastyczności
— obszar krzywej kąt-moment dokręcania, w którym materiał powraca do stanu nieodkształconego, gdy przestają działać przykładane siły

Obszar plastyczności
— obszar, w którym materiał ulega trwałemu odkształceniu

Granica plastyczności
— punkt oddzielający obszar elastyczności od obszaru plastyczności

Moment połączenia
— punkt, w którym komponenty połączenia śrubowego stykają się ze sobą i zaczyna działać siła dokręcania

Połączenie twarde
— płytki i materiał pomiędzy nakrętką a powierzchnią nośną śruby mają wysoką sztywność. Zwykle połączenie określane jest jako twarde, jeśli śruba dokręcana jest pełnym momentem i obraca się o kąt 30 stopni lub mniej po osiągnięciu momentu połączenia

Połączenie miękkie
— płytki i materiał pomiędzy nakrętką a powierzchnią nośną śruby mają niską sztywność. Zwykle istnieje konieczność dokręcenia o dwa lub więcej kompletne obroty po osiągnięciu momentu połączenia