Nasze rozwiązania
Atlas Copco Rental
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Obsługiwane branże
Przemysł elektroniczny
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Narzędzia obróbcze
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Rozwiązania
Produkty
Power Equipment
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Sprężarki

Plan — Skalowanie od programów pilotażowych do rozwiązań uprzemysłowionych

Ten scenariusz jest skierowany do firm, które przeprowadziły wiele programów pilotażowych, aby nauczyć się i przetestować różne koncepcje przemysłu 4.0.

Kluczowe znaczenie dla przejścia od programów pilotażowych do szerokiego zastosowania przemysłu 4.0 ma dopasowanie do procesów produkcyjnych lub łańcucha wartości oraz do różnych grup produktów produkowanych z wykorzystaniem własnych procesów produkcyjnych.

Programy pilotażowe oraz „przypadki użycia”

Istotne jest dopasowanie poszczególnych programów pilotażowych i „przypadków użycia” na wyższym poziomie, najlepiej skupiając się na jednej grupie produktów i na całym procesie produkcji lub łańcuchu wartości dla tej grupy produktów. Dlatego może się zdarzyć, że niektóre programy pilotażowe będą musiały zostać przerobione z uwzględnieniem nowego zakresu. Ważne, aby wdrażane koncepcje współdziałały ze sobą poprzez stosowanie i pilotowanie wszystkich koncepcji dla jednej grupy produktów lub procesu produkcyjnego. Oznacza to, że w przypadku każdego etapu łańcucha wartości i jednej grupy produktów potwierdzono „przypadki użycia” oraz rozwiązania techniczne. Urządzenia i narzędzia produkcyjne są już wyposażone w dużą liczbę czujników i siłowników, które mogą się ze sobą komunikować. Należy skupić się na określeniu standardów i najważniejszych technologii, z którymi różne rozwiązania w procesie produkcji muszą być zgodne, aby móc udostępniać dane i zasoby. Ponadto na rynku pojawiają się robotyzacja i automatyzacja. Należy zapewnić wydajność łączności umożliwiającą skalowanie rozwiązań. Należy opracować rozwiązania i zasady w zakresie cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza zasady dotyczące sposobu postępowania z dostępem osób trzecich i związane z tym zagrożenia. Firmy otwarte na zapewnianie dostawcom i partnerom dostępu do sprzętu i danych wymagają ochrony przed nieautoryzowanym dostępem i atakami, takimi jak ransomware za pośrednictwem tych punktów dostępu. Specyfikacja produktu występuje na poziomie, na którym tolerancje i zaostrzenia mogą zostać zapisane w postaci cyfrowej i zrozumiane przez sprzęt produkcyjny oraz narzędzia montażowe. Rozwiązania w zakresie zapewnienia jakości i zapobiegania błędom również dzielą te same dane. Możliwy rozwój polega na zdefiniowaniu procesu zmiany danych produktu lub specyfikacji procesu produkcji na podstawie analizy danych.

Czerpanie korzyści z „przypadków użycia”

Krajobraz IT ma kluczowe znaczenie. Nowoczesna architektura IT kładzie nacisk na modułowość i oddzielenie w celu zapewnienia elastyczności i zwinności. Oznacza to, że możliwości biznesowe zapewniane przez procesy i systemy wsparcia powinny mieć dobrze zdefiniowany zakres wdrażany jako moduł, który komunikuje się i udostępnia dane za pośrednictwem architektury zorientowanej usługowo. Jedną z korzyści jest to, że dotychczasowe systemy nadal będą służyły jako szkielet, a nowe możliwości można dodawać przez integrację modułów w miarę pojawiania się potrzeb na dodatkowe możliwości. W miarę dostosowywania się firmy do przemysłu 4.0 zadania wykonywane przez pracowników ulegną zmianie. Wiodące badania wskazują, że popyt na zasoby nie zniknie, ponieważ eliminowane zadania zostaną zastąpione bardziej zaawansowanymi zadaniami. W związku z tym firmy powinny nadal tworzyć kulturę i organizację, która jest gotowa i zdolna do przystosowania się do zmieniającego się środowiska. Strategia dla firmy, której celem jest przejście od programów pilotażowych do wdrożenia w całej firmie, powinna mieć wizję długoterminową, np. „produkcję masową”, elastyczne podejście do rozwiązań i sposobu wdrażania możliwości. Kluczowym obszarem skalowania jest architektura biznesowa i projektowanie ekosystemu IT, sprzętu i infrastruktury. Obecnie występuje konwergencja systemów i rozwiązań producentów sprzętu, oprogramowania ERP i systemów produkcyjnych. Uprzednio oddzielne systemy z niekonkurującymi funkcjami są obecnie dostosowane do standardu przemysłu 4.0 i opracowują nakładające się funkcje, co powinno skłonić firmy do dokonania pewnych strategicznych wyborów.

Możliwe podejście do skalowania rozwiązania

Rysunek 1: Ilustrowany plan skalowania koncepcji przemysłu 4.0

Szacuje się, że korzystanie z koncepcji IoT może zmniejszyć obrażenia pracowników w środowiskach fabrycznych od 10 do 25%, co pozwoli zaoszczędzić aż 225 mld USD rocznie w 2025 roku...

Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej o naszej koncepcji inteligentnej fabrycznej, która prowadzi do przemysłu 4.0!