Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Etap 4 — Ocena kompetencji technicznych

Aby potwierdzić posiadane umiejętności, wiedzę i zdolności danej osoby, co 3 lata przeprowadza się test weryfikacji kompetencji technicznych ECITB, który ma na celu sprawdzenie, czy następuje ciągła poprawa wyników wykonywanej pracy.

Kontakt z nami