Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Walk the Line: jak możemy Ci pomóc określić obszary, w których można obniżyć koszty i poprawić jakość


Wycieki oleju, poprawa wydajności, niezawodność systemu dokręcania, osiąganie odpowiednich wyników za pierwszym razem, łatwy dostęp do połączeń, bezpieczeństwo, jakość połączeń, możliwość stwierdzenia efektu dokręcania, nieplanowane przestoje — to tylko kilka przykładów głównych wyzwań związanych z montażem pojazdów terenowych. Możemy Ci pomóc je przezwyciężyć!Jak do tego przystępujemy:


Nasi specjaliści zrobią przegląd Twojej linii, zaobserwują procesy i zadadzą pytania na ich temat. Po ocenie dokonaniu oceny aktualnej sytuacji przygotujemy propozycje szybkich usprawnień Twojej linii montażowej w oparciu o wyznaczone cele.
Co na tym zyskujesz:


▪ Informacje na temat szeregu możliwości zwiększenia prędkości i przerobu linii

▪ Poprawa jakości finalnego wyrobu

▪ Ograniczenie ryzyka związanego z ponoszeniem kosztów wycofania produktu niskiej jakości z rynku lub wypłaty świadczeń w ramach gwarancji dzięki zapewnieniu właściwych rezultatów za pierwszym razem.


Jak tego dokonujemy:

Robimy przegląd Twojej linii

Obserwujemy proces produkcji
Rozmawiamy z operatorami
Określamy problemy
Przeprowadzamy badanie całego procesu

Oceniamy rezultaty

Odkrywamy możliwości w zakresie obniżenia kosztów
Poprawiamy efektywność procesu
Umożliwiamy standaryzację procesów  
Poprawiamy jakość

Przedstawiamy rezultaty

Przygotowujemy ocenę działania linii w zakresie standardów, efektywności, uzyskiwanej jakości i procesów
Wykazujemy istniejący potencjał