Proces montażowy przemysłu lotniczego Atlas Copco

1 - Wywierć otwór pilotowy

Wstępnie nawierć i rozwierć otwory ręcznie z odpowiednią dokładnością, aby przygotować je do późniejszych etapów procesu montażu.

2 - Zamontuj tymczasowe mocowania

Zamontuj tymczasowe elementy złączne, aby połączyć ze sobą dwie części lub stworzyć uchwyt montażowy

3 - Wywierć końcowy otwór

Wywierć otwory końcowe według określonego wzoru za pomocą narzędzi ręcznych, zaawansowanych narzędzi wiercących lub w procesie zautomatyzowanego wiercenia.

4 - Sprawdź jakość otworu

Sprawdź jakość wywierconego otworu za pomocą narzędzia do pomiaru otworów.

5 - Wypełnij otwór: dokręcanie

Zmontuj części, łącząc je za pomocą śrub i nakrętek.

6 - Wypełnij otwór: nitowanie

Elementy montażowe, montaż produktów za pomocą nitowania

7 — Kontrola jakości dokręcenia

Sprawdzanie narzędzi, przewodów i rezultatów.

Kliknij numery i zobacz więcej!