Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Większa ilość danych, wyższa wydajność — cyfrowa transformacja w branży lotniczej

Przyszłość to megamiasta, wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz zwiększona globalna mobilność, dlatego też przemysł lotniczy musi podwoić swoją produkcję, zachowując jednocześnie najwyższe poziomy kontroli jakości. Rozwiązania cyfrowe i inteligentne narzędzia pozwalają wdrożyć i wykorzystać wszystko to, co najlepsze w Przemyśle 4.0.

Wydaje się, że transport lotniczy osiągnął już swój szczyt, chociaż faktycznie dopiero się rozpoczyna. Od lat siedemdziesiątych produkcja samolotów podwaja się z każdą dekadą i przewiduje się, że wzrost ten będzie trwał lub nawet się zwiększy.

Powoduje to nie tylko olbrzymie naciski na przemysł w celu zwiększenia jego wydajności. Nowe samoloty będą zaprojektowane z wykorzystaniem lżejszych i bardziej zrównoważonych materiałów, co przełoży się na konieczność stosowania metod montażu.

Solidne fakty i wielkie wyzwania dla branży lotniczej

93 MEGAMIASTA DO 2035

Światowa klasa średnia rozrasta się i nasze obszary miejskie gwałtownie się rozwijają. Szacuje się, że liczba megamiast (liczących ponad 10 mln osób) wzrośnie z 55 do 93 do roku 2035. Mieszkańcy miast są z definicji mobilni, a większość ludności świata będzie w najbliższych latach chciała i będzie mogła sobie pozwolić na podróże lotnicze.

35,000 SAMOLOTY DO 2035

W ciągu 15–20 lat liczba samolotów w przestrzeni powietrznej podwoi się. Jest to około 40 000, a ponadto 75% istniejących samolotów wymaga wymiany. Oznacza to produkcję 35 000 samolotów.

50NIŻSZE EMISJE CO2

W ciągu najbliższych 30 lat branża lotnicza musi ograniczyć emisję CO2 o 50%. Częściowo można to osiągnąć przez produkcję samolotów o wyższej efektywności energetycznej, jednakże producenci będą również musieli usprawnić metody produkcji i stosować inteligentniejsze narzędzia.

✔ Wydajność produkcji może się znacznie zwiększyć.


Głównym problemem jest szybsza produkcja bez obniżania jakości. Całkowicie nowe materiały oznaczają także inne procesy montażu, które wymagają nowych umiejętności.

✔ Ważne jest, aby utrzymać i poprawić wysokie standardy jakości


Można to osiągnąć, stosując odpowiednie wskazówki dla operatorów podczas montażu. Ograniczenie sprzętu i udoskonalenie pomocy wizualnych pozwala ożywić dane w przydatny i intuicyjny sposób.


Ogromne korzyści związane z Przemysłem 4.0 w branży produkcji lotniczej

Transformacja cyfrowa już trwa

Automatyzacja jest obecnie szeroko stosowana w przemyśle, a światowa produkcja samolotów wzrosła z 70 sztuk miesięcznie w roku 2000 do 150 obecnie, podczas gdy popyt na samoloty zwiększył się czterokrotnie. W związku z tym następnym krokiem na drodze rozwoju jest wykorzystanie inteligentnych narzędzi cyfrowych i łączności.

Inteligentne rozwiązania montażowe pozwalają uzyskać lepszą kontrolę nad całym procesem produkcyjnym. Inteligentne narzędzia dostarczają natychmiastowych sygnałów zwrotnych z każdej operacji. Natomiast gromadzenie danych w celu kontroli ogólnej jakości procesu pomaga również uniknąć potencjalnych błędów popełnianych przez operatorów.

Więcej danych, niższe koszty

Jedną z korzyści wynikających z koncepcji Przemysłu 4.0 jest większa wydajność produkcji przy mniejszą liczbie błędów. Każdy kierownik zakładu lub specjalista do spraw montażu doskonale zna koszty wynikające z prostych, ludzkich błędów. Przejrzystość i analiza danych w czasie rzeczywistym mogą znacząco pomóc w obniżeniu tych kosztów.

Największym kosztem jest praca biurowa. Dana część może mieć wysoką cenę, a każda naprawa znacznie obniża wartość rynkową samolotu. Nie wspominając o kosztach wynikających z opóźnień na linii produkcyjnej i kar za nieterminowe dostawy.

Przyszłość jest w powietrzu

To nie tylko tradycyjna produkcja samolotów, którą można zintensyfikować w nadchodzących latach. Wraz z rozwojem wcześniej wspomnianych megamiast będzie rosło zapotrzebowanie na mniejsze, miejskie samoloty.

Ponadto konieczność rozwoju satelitów zwiększy także nacisk na przemysł lotniczy. I to właśnie w tej dziedzinie inteligentne połączone narzędzia mogą powodować ogromne różnice.