Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Rozwiązania
Produkty
Power Equipment
Systemy magazynowania energii
Atlas Copco Rental
Rozwiązania
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania
Systemy magazynowania energii

Główni dostawcy globalni

Rynek dostawców głównych i poddostawców rozwija się szybko, a producenci OEM potrzebują coraz większej wydajności i jakości. Dzięki globalnemu zasięgowi i powszechnej obecności w 86 krajach Atlas Copco zawsze oferuje najlepsze rozwiązania i usługi. Umożliwiają one naszym klientom osiągnięcie najwyższej jakości i wydajności produkcji.

Poprawa jakości

Produkty stają się coraz bardziej złożone pod względem stosowanych materiałów i zróżnicowania wersji. Jednocześnie wymagania dotyczące jakości dla dostawców z branży motoryzacyjnej są coraz bardziej rygorystyczne. Firma Atlas Copco oferuje najszerszą w branży gamę produktów, aby spełnić wszystkie potrzeby klientów.

Wymagania branżowe

Nastała epoka czwartej rewolucji przemysłowej, a zmiany wynikające z innowacji zmieniają tradycyjną strukturę branży motoryzacyjnej. Grupa Atlas Copco wie, że branża się zmienia i przygotowuje się do tego, aby stać się strategicznym zasobem i partnerem naszych klientów.

Maksymalizacja czasu pracy bez przestojów

Główni dostawcy muszą mierzyć się z rosnącą presją związaną z dostępnością części na żądanie i dostarczać je producentom OEM pojazdów w wyznaczonym czasie. Firma Atlas Copco oferuje nie tylko najszerszą gamę produktów, lecz również najbardziej kompleksowe usługi serwisowe, aby maszyny, urządzenia i narzędzia działały przez cały czas z najwyższą wydajnością.

Mamy wiedzę i rozwiązania

The fourth industrial revolution, the digitalization of manufacturing and assembly, Industry 4.0. We call it Smart Connected Assembly. The assembly of the future can benefit from the new technology in many areas including quality, process performance and overall cost efficiency. The assembly process, maintenance service shifts to guarantee tools availability, future new services based on big data analytics, support to R&D and simulation of assembly processes, automation of supporting processes like operator guidance and quality assurance. The assembly process will include safety and operator guidance systems such as 3D positioning, pick-to-light, augmented reality solutions, and operator guidance displays that minimize human error and ensures that the right operations are performed.
Zgodnie z koncepcją Przemysł 4.0 łączność stanie się nowym punktem odniesienia dla oceny głównych dostawców z branży motoryzacyjnej. W zakładach motoryzacyjnych, które są zgodne ze standardem Przemysł 4.0, urządzenia będą łączyć się ze sobą i z interfejsami użytkownika, zapewniając dostęp do danych w czasie rzeczywistym
Firma Atlas Copco oferuje szeroką gamę produktów i usług przemysłowych wspierających wizję Przemysł 4.0

Sześć filarów wartości to ramy stworzone przez firmę Atlas Copco, aby zilustrować potencjalne wartości, o które walczymy.

Surowe wymagania jakościowe stawiane głównym dostawcom przy zwiększonym zróżnicowaniu produktowym wymagają zarówno elastycznych, jak i dokładnych procesów. Posiadamy najobszerniejszą ofertę produktów w branży, która spełnia wszystkie potrzeby klientów.

Wybierz potrzebne Tobie zastosowanie poniżej