Interakcja z człowiekiem

Inteligentne procesy montażowe — 6 głównych wartości

Interakcja z człowiekiem

Udoskonalanie linii montażowych dzięki inteligentnym narzędziom ukierunkowanym na operatora
Firma Atlas Copco ma długą tradycję dostarczania operatorom wydajnych i ergonomicznych narzędzi. Doświadczenie to jest wykorzystywane przy projektowaniu narzędzi dla fabryk jutra. Jednym z największych wyzwań, z którymi borykają się obecnie fabryki, jest utrzymanie odpowiednio wyszkolonego personelu. Przystosowanie produkcji do nowych linii produktowych wymaga przeszkolenia starych i nowych pracowników w zakresie obsługi nowych procesów. Jest to długotrwała procedura, podczas której firma jest narażona na gwałtowne zmiany kadrowe. Warto pamiętać, że coraz trudniej jest pozyskiwać nowych pracowników posiadających odpowiednie umiejętności w zakresie zaawansowanych procesów produkcyjnych.

Wyzwania
Utrzymanie stałej konkurencyjności wymaga ciągłych zmian w produkcji. Oznacza to, że konieczne jest ponoszenie inwestycji kapitałowych i czasowych na szkolenie pracowników, aby zapewnić możliwie najwyższą jakość wytwarzanych produktów. Jest to kosztowny proces.
Dobrym rozwiązaniem, które pozwala uporać się z tym problemem, jest łączenie w grupy bardziej doświadczonych operatorów z mniej doświadczonymi, co zapewnia im nadzór mentorski i możliwość korzystania z doradztwa specjalistów. Jednak przy dużym odpływie siły roboczej i coraz większym rozproszeniu pracowników na powierzchni fabrycznej jest to coraz częściej niewykonalne. Idealnym rozwiązaniem jest doprowadzenie do stanu, w którym operatorzy wykonują swoją pracę prawidłowo bez konieczności szkolenia

Szanse
Dzięki inteligentnym procesom montażowym firmy Atlas Copco zarządzanie wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi szkoleń i rekrutacji jest prostsze niż kiedykolwiek dotąd. W dobie czwartej rewolucji przemysłowej lub wejścia w życie wizji Przemysł 4.0 obserwujemy powstawanie inteligentnych, wzajemnie połączonych linii.
Inteligentne narzędzia wspierają operatorów poprzez wykrywanie awarii i błędów, a także poprzez przekazywanie wskazówek pomagających im korygować popełniane błędy. Oznacza to ograniczenie wydatków i czasu poświęcanego na szkolenie pracowników, którzy podczas wykonywanej pracy otrzymują stałe wsparcie w czasie rzeczywistym. Takie rozwiązanie sprawdza się zarówno wobec nowych pracowników, jak i w przypadku doświadczonych operatorów przenoszonych na nowe linie produktowe.
Jeden z wiodących producentów w branży samochodów osobowych odkrył, że dzięki wprowadzeniu oprogramowania Operator Guidance zdołał skrócić czas i o 30% obniżyć koszty szkoleń związane z wprowadzaniem nowych modeli. Bezpośrednie wskazówki i ciągłe poprawianie błędów popełnianych przez pracowników to tylko niektóre korzyści, które zapewniają inteligentne procesy montażowe firmy Atlas Copco.

Rozwiązywanie problemów kadrowych dzięki inteligentnym procesom montażowym
Wszystkie narzędzia mają wbudowaną funkcję informacji zwrotnych dla operatorów. Pozwala ona operatorom upewnić się, że osiągnęli oczekiwane rezultaty lub poprawić ewentualne błędy. Narzędzia i podłączone do nich systemy zaprojektowano w taki sposób, aby były łatwe i intuicyjne w obsłudze, co pozwala skrócić czas potrzebny na szkolenie.
Narzędzia firmy Atlas Copco są wyposażone w rozwiązanie TurboTight®, które poprawia ergonomię pracy operatorów. Ten algorytm sterujący sprawia, że narzędzie pochłania siłę reakcji podczas dokręcania i znacznie ułatwia operatorowi wykonywanie tej czynności, co skraca czas jej wykonania i zwiększa elastyczność produkcji.
Dzięki rozwiązaniu Operator Guidance pracownicy otrzymują bezpośrednie instrukcje na ekranie wraz z rysunkami i informacjami tekstowymi, które ograniczają potrzebę podejmowania przez nich decyzji. Dzięki ciągłemu dostępowi do wskazówek operator może wydajnie pracować, unikając przy tym błędów bez potrzeby czasochłonnego szkolenia. Lekkie, ergonomiczne i bezprzewodowe narzędzia firmy Atlas Copco znacząco zmniejszają ryzyko obrażeń operatorów i uszkodzenia sprzętu, dzięki czemu inteligentne narzędzia są ulubionymi urządzeniami pracowników produkcyjnych. Tego typu inteligentne, zintegrowane rozwiązania definiują użyteczność inteligentnych procesów montażowych.

Efekt końcowy
W ramach procesu modernizacji fabryk i podejmowania działań w kierunku realizacji wizji Przemysł 4.0 należy skoncentrować się na operatorach i środowisku, w którym pracują. Wdrożenie inteligentnych procesów montażowych, takich jak zastosowanie inteligentnych narzędzi, pozwala nie tylko zapewnić sobie przewagę w obszarze produkcji, ale także zyskać możliwość błyskawicznego szkolenia nowych pracowników lub pracowników przenoszonych na nowe linie produkcyjne.

Witamy w świecie inteligentnych procesów montażowych!
Inteligentne procesy montażowe wspierają realizację wizji Przemysł 4.0, dzięki której technologia staje się łatwa w obsłudze i szybko przynosi wymierne zyski.
Dowiedz się więcej na temat inteligentnych procesów montażowych i koncepcji Przemysł 4.0 — KLIKNIJ PONIŻEJ

  • Smart Connected Assembly 5.9 MB, PDF
  • Smart Connected Assembly whitepaper 5 MB, PDF

Historia klienta Raport Film Kieszonkowy podręcznik