Nasze rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Wyższa produktywność

Inteligentne procesy montażowe — 6 głównych wartości

Wyższa produktywność

Zwiększenie produktywności
Zarządzanie liniami produkcyjnymi i montażowymi to synonim skupienia się na produktywności. Produktywność od zawsze stymuluje rozwój w obszarze produkcji i montażu. Czwarta rewolucja przemysłowa już do nas dotarła — puka do bram naszych fabryk i stoi w wejściach do biur, a produktywność po raz kolejny staje się kluczowym czynnikiem stymulującym zmiany. Jednocześnie przynosi nowe podejście do jej poprawy.

Wyzwania
Wprowadzanie bardziej wydajnych narzędzi i dostrajanie procesów roboczych to element nieustannego wysiłku na rzecz zwiększania produktywności. Na liniach produkcyjnych trwa nieustanne przeplanowywanie, mające na celu obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności. Co jeszcze można zrobić? W jaki sposób jeszcze bardziej zwiększyć produktywność?
Wejście na wyższy poziom wymaga zmiany myślenia i spojrzenia z nowej perspektywy. Jest to trudne wyzwanie, do którego należy podejść etapami.

Możliwości
Dane tworzą podstawę inteligentnych linii montażowych jutra i są najważniejszym elementem procesu planowania i przeplanowywania. Dzięki wykorzystaniu rzeczywistych danych udało się zaobserwować znaczną poprawę jakości i produktywności. W zakładach wiodącego producenta maszyn terenowych udało się zmniejszyć liczbę czynności dokręcania NOK o 73%, zwiększając liczbę produktów zgodnych za pierwszym razem do 98%. Udało się to osiągnąć dzięki systematycznemu podejściu do regularnej identyfikacji i rozwiązywania trzech najważniejszych obszarów problemów. Nowy sposób pracy z danymi odkrywa rzeczywisty potencjał zwiększania produktywności i można go wprowadzać etapami, aby nie utracić kontroli nad procesami.

Wyższa produktywność dzięki wykorzystaniu inteligentnych procesów montażowych
Produktywność zależy od zmniejszenia liczby przeróbek, ograniczania do minimum liczby defektów i maksymalizacji wydajności. Problemu produktywności nie da się ograniczyć do analizy wyizolowanych obszarów. Należy uwzględnić wiele punktów widzenia. Sekretem jest praca nad podejściem całościowym, które umożliwia zoptymalizowanie całego procesu produkcyjnego.
Takie podejście jest możliwe dzięki wykorzystaniu rzeczywistych danych dotyczących wszystkich elementów procesu produkcyjnego. Dane dotyczące wydajności, jakości, czasu i kosztów z linii montażowych można porównywać ze stopniem wykorzystania stacji roboczych i narzędzi. Planowanie i przeplanowywanie opiera się w takim przypadku na faktach i umożliwia rzeczywiste zwiększenie produktywności.

Klucz do zwiększania produktywności stanowi system ToolsNet 8 nowej generacji do gromadzenia i analizy danych. Służy on do optymalizacji procesów produkcyjnych. W połączeniu z kontrolerami narzędzi, takimi jak PowerFocus, zapewnia on pełną kontrolę nad procesem montażowym. Rozwiązanie to stanowi dla użytkowników platformę, która umożliwia poprawę jakości i produktywności.

Rola operatorów ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia kolejnego etapu produktywności. Dzięki systemowi wskazówek dla operatora operator otrzymuje bezpośrednie na ekranie instrukcje wraz z obrazkami i informacjami tekstowymi, co ogranicza ilość popełnianych błędów. Dzięki ciągłemu dostarczaniu wskazówek praca operatora staje się wydajniejsza i nie marnuje on czasu. Ogranicza to potrzeby szkoleniowe pracowników oraz poprawia skalowalność i elastyczność procesu.
Wprowadzenie inteligentnych procesów montażowych pozwala zwiększyć produktywność w zakładzie dzięki wprowadzeniu całościowego spojrzenia na problem i etapowego podejścia do jego rozwiązania.

Efekt końcowy
Inteligentne systemy montażowe są elementem procesu ewolucji w kierunku realizacji szerszej wizji. ToolsNet jest krokiem w stronę pełnej cyfryzacji linii montażowej i realizacji koncepcji Przemysł 4.0. Rozwiązanie to zwiększa gotowość do wykonania kolejnego kroku w obszarze produktywności.

Witamy w inteligentnych procesach montażowych!

Dzięki inteligentnym procesom montażowym inicjatywa Przemysł 4.0 staje się rzeczywistością, w której technologia jest łatwa w obsłudze i szybko przynosi zyski.
Dowiedz się więcej na temat inteligentnych systemów montażowych i koncepcji Przemysł 4.0 — KLIKNIJ TUTAJ