Dłuższy czas dostępności

Inteligentne procesy montażowe — 6 głównych wartości

Dłuższy czas dostępności

Wydłużenie czasu dostępności
Realizacja planów i dotrzymywanie terminów dostaw stanowi kluczowy czynnik prowadzenia dochodowej działalności produkcyjnej. Zabezpieczanie produkcji w toku i zapobieganie nieplanowanym przestojom ma zasadnicze znaczenie. Wymaga to wprowadzenia procedur i wyeliminowania wąskich gardeł w operacjach produkcyjnych. Istnieje jednak wiele innych możliwości wydłużenia czasu dostępności. Przy ogromnych kosztach przestojów nieinwazyjne wprowadzanie nawet małych udoskonaleń przynosi wymierne korzyści.

Wyzwania
Coraz większa złożoność produktów przy jednoczesnym zmniejszaniu wielkości serii i skracaniu czasu przestrajania linii produkcyjnych zwiększają listę wyzwań związanych z wydłużeniem czasu dostępności systemów produkcyjnych. Spowolnienie lub niespodziewane wstrzymanie produkcji to spory koszt. Szacuje się, że koszty bezpośrednie takiego zdarzenia to od 3 do 6 tysięcy EUR na minutę, ale często jest to tylko niewielka część całkowitych kosztów. Ukryte koszty są trudne do przewidzenia i zwykle są bardziej znaczące. Oprócz samego rachunku ekonomicznego liczy się również perspektywa czysto produkcyjna. Osiągnięcie niezawodności przy stabilnym procesie produkcyjnym pozwala na poświęcenie większej ilości czasu na ciągłe doskonalenie.

Szanse
Wykorzystanie danych produkcyjnych stwarza możliwość identyfikacji ryzyk dotyczących linii montażowych i aktywnego zarządzania nimi, zanim się zmaterializują. Przeanalizowanie produkcji przez jednego z klientów firmy Atlas Copco zaowocowało wdrożeniem nowego programu serwisowania. Dzięki funkcjom prognozowania na podstawie danych program umożliwił ograniczenie czasu nieplanowanych przestojów narzędzi o 75%.

Wydłużanie czasu dostępności dzięki wykorzystaniu inteligentnych procesów montażowych
W Atlas Copco stosujemy holistyczne podejście do problemów. Czas dostępności narzędzi nie wynika tylko z ich wytrzymałości. Największe znaczenie ma cały proces wsparty konfiguracją, oprogramowaniem i szkoleniami. Koncentrując się z jednej strony na tworzeniu bardziej wytrzymałych narzędzi, przyglądamy się jednocześnie nowym, innowacyjnym sposobom wydłużania czasu ich dostępności. Dane zbierane są z całych linii montażowych, stacji roboczych i narzędzi. Identyfikowane są ryzyka grożące zatrzymaniem produkcji, co umożliwia zoptymalizowanie linii montażowej na etapie projektowania. Ponadto konkretne technologie, takie jak Production Analyzer, Body Tracking System i Pick-to-light, pomagają uniknąć błędów i przeróbek oraz ograniczają straty czasu w procesie.

Inteligentna obsługa
Program ToolsNet stanowi podstawę systemową do inteligentnego prognozowania prac konserwacyjnych. Inteligentna obsługa zapewnia wysoką niezawodność systemu dokręcania, a jej działanie opiera się na analizie danych. Narzędzia i stacje robocze mają wbudowane funkcje analityczne, które pomagają wstępnie określić potrzebę konserwacji poszczególnych narzędzi na podstawie ich rzeczywistego stanu.
Narzędzia firmy Atlas Copco są projektowane pod kątem wykorzystania inteligentnych usług, które umożliwiają przeprowadzanie szybkich i prostych prac konserwacyjnych i naprawczych. Organizacja serwisowa pracuje, skupiając się na jednym celu cel, którym jest zapewnienie właściwej i wydajnej obsługi. Łatwość obsługi produktów oraz aktywne podejście do serwisowania wydłużają czas dostępności linii produkcyjnych.
Jeżeli mimo wszystko dojdzie do zatrzymania produkcji, dzięki wykorzystaniu wszystkich dostępnych danych możliwe jest szybkie ustalenie przyczyny. Ponadto analiza danych pozwala określić odpowiednie środki niezbędne do wyeliminowania ryzyk związanych z dodatkowymi problemami.

Efekt końcowy
Zastosowanie inteligentnych procesów montażowych w połączeniu z inteligentnymi usługami opartymi na gromadzonych danych, holistycznego podejścia do rozwiązywania problemów oraz trwałych rozwiązań, które eliminują przestoje, umożliwia wydłużenie czasu dostępności.

Witamy w świecie inteligentnych procesów montażowych!
Inteligentne procesy montażowe wspierają realizację wizji Przemysł 4.0, dzięki której technologia staje się łatwa w obsłudze i szybko przynosi wymierne zyski.
Dowiedz się więcej na temat inteligentnych procesów montażowych i koncepcji Przemysł 4.0 — KLIKNIJ PONIŻEJ

  • Smart Connected Assembly 5.9 MB, PDF
  • Smart Connected Assembly whitepaper 5 MB, PDF

Historia klienta Raport Film Kieszonkowy podręcznik