Dłuższy czas dostępności

Inteligentne procesy montażowe — 6 głównych wartości

Dłuższy czas dostępności

Realizacja planów i dostaw to czynniki kluczowe dla rentowności produkcji. Niezwykle ważne jest zagwarantowanie nieprzerwanej produkcji i zapobieganie niezaplanowanym przerwom w pracy. Oznacza to istnienie zintegrowanych procesów i usunięcie „wąskich gardeł”. Jednak istnieje jeszcze wiele szans na wydłużenie czasu pracy bez przestojów. W związku z tym, że koszty przerw w pracy są niezwykle wysokie, pozornie drobne usprawnienia mogą zmienić naprawdę wiele.

Wyzwania

Większa złożoność produktów w połączeniu z małymi partiami i krótszymi czasami taktu rodzi nowe wyzwania i wiąże się z koniecznością zmaksymalizowania czasu pracy bez przestojów w produkcji. Powolna praca lub nieoczekiwane zatrzymanie produkcji są niezwykle kosztowne. Koszty pośrednie są szacowane na 3000–6000 euro na minutę, lecz stanowią tylko niewielką część strat. Ukryte koszty są trudniejsze do przewidzenia i zazwyczaj znacznie wyższe. Oprócz kosztów należy skupić się również na produkcji. Osiągnięcie niezawodności za pomocą roboczego procesu produkcyjnego gwarantuje więcej czasu na obmyślanie i wprowadzanie udoskonaleń.

Szanse

Dzięki wykorzystaniu danych dotyczących produkcji możliwe jest identyfikowanie zagrożeń w zakresie linii montażowych i zapobieganie im. Gdy jeden z klientów firmy Atlas Copco analizował swój proces produkcyjny, zrodził się nowy program serwisowania. Ten oparty na danych program predykcyjny pozwolił ograniczyć nieplanowane przestoje w pracy narzędzi o 75 procent.

Wydłużenie czasu pracy bez przestojów dzięki inteligentnym procesom montażowym

W firmie Atlas Copco wykorzystujemy kompleksowe metody. Czas pracy bez przestojów nie opiera się tylko na wytrzymałości narzędzi, lecz dotyczy całego procesu wspieranego przez konfigurację, oprogramowanie i szkolenie. Staramy się nieustannie doskonalić narzędzia, a jednocześnie szukamy innowacyjnych sposobów na wydłużenie czasu pracy bez przestojów. Gromadzimy dane z linii montażowych, stanowisk roboczych i narzędzi. Zagrożenia w zakresie przestojów w produkcji są identyfikowane, a konstrukcję linii montażowej można wstępnie zoptymalizować. Dodatkowo określone technologie, takie jak Production Analyzer, system śledzenia obiektów czy Pick-to-light, pomagają w unikaniu błędów i przeróbek oraz zapobiegają marnotrawstwu czasu w trakcie całego procesu.

Inteligentne serwisowanie
Oprogramowanie ToolsNet tworzy podstawę dla inteligentnej konserwacji zapobiegawczej. Inteligentne serwisowanie gwarantuje wysoką niezawodność systemu dokręcania, zapewnianą przez analizę danych. Narzędzia i stanowiska robocze mają wbudowaną funkcję analizy, która pomaga wstępnie identyfikować zapotrzebowanie na konserwację poszczególnych narzędzi w oparciu o ich faktyczny stan.
Narzędzia Atlas Copco są tworzone z myślą o inteligentnych usługach, które pozwalają na szybką i prostą konserwację i naprawę. Dział serwisowy ma ten sam cel, co umożliwia odpowiednią i skuteczną konserwację. Serwisowanie produktów i proaktywne usługi wydłużają czas pracy bez przestojów w produkcji.
A jeśli jednak dojdzie do przestoju, przyczynę można szybko ustalić dzięki dostępnym danym. Oprócz tego analiza danych określa właściwe środki, aby wyeliminować zagrożenia związane z dodatkowymi problemami.

Rezultat końcowy
Możliwe jest wydłużenie czasu pracy bez przestojów poprzez skorzystanie z inteligentnych procesów montażowych wraz z inteligentnymi usługami opartymi o dane, kompleksowymi metodami i solidnymi rozwiązaniami, które pozwalają wyeliminować przestoje.

Inteligentne procesy montażowe umożliwiają urzeczywistnienie idei Przemysł 4.0. Zakład produkcyjny staje się w niej środowiskiem, w którym technologia jest łatwa w użyciu i zapewnia bardzo szybki zwrot z inwestycji.

Dowiedz się więcej o inteligentnych procesach montażowych i Przemyśle 4.0, klikając odpowiedni link PONIŻEJ

  • Smart Connected Assembly 5.9 MB, PDF
  • Smart Connected Assembly - from vision to reality 1.2 MB, PDF

Historia klienta Raport Film Kieszonkowy podręcznik