Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Kontrolna lista bezpieczeństwa przy pracy ze szlifierkami

Ten artykuł zawiera porady dotyczące bezpiecznej obsługi szlifierek.
Rozumiemy znaczenie bezpiecznego środowiska pracy i wiemy, że szkolenie stanowi pierwszy krok do bezpiecznej obsługi każdej maszyny i każdego narzędzia.
Szlifowanie jest zadaniem, które musi być traktowane poważnie, ponieważ może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Sprzęt używany w miejscu pracy należy obsługiwać we właściwy sposób, a podczas operacji szlifowania trzeba wziąć pod uwagę ryzyko. Występujące podczas pracy siły mogą być źródłem zagrożenia, jeżeli aspekty bezpieczeństwa są pomijane. Operator powinien zawsze być bardzo ostrożny.

Oto lista kontrolna, którą operator powinien uwzględnić przed przystąpieniem do pracy:


✔ Sprawdzić prędkość swobodną narzędzia (skontrolować, czy nie przekracza maksymalnej prędkości obrotowej podanej na tarczy).
✔ Używać osłony tarczy podczas szlifowania z wykorzystaniem tarczy szlifierskiej. Używać tarczy szlifierskiej o właściwych rozmiarach, aby jej prędkość obrotowa (w obr./min) nie była przekraczana.
✔ Sprawdzić, czy tarcza szlifierska nie jest pęknięta lub uszkodzona w inny sposób.
✔ Sprawdzić, czy są używane prawidłowe kołnierze, czy są one podłączone prawidłowo i czy są gładkie, bez śladu zadziorów lub ubytków.
✔ Stosować odzież ochronną lub inne dostarczone wyposażenie bezpieczeństwa, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu, rękawice, kaski ochronne, maski itp.
✔ Wykonać włączenie testowe w bezpiecznym obszarze zamkniętym, np. pod stołem warsztatowym.
✔ Zapewnić regularny serwis narzędzia.
✔ Zapoznać się z krajowymi i międzynarodowymi normami oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Zawsze pamiętać, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Stosowanie środków zapobiegawczych może ograniczyć ilość wypadków przy pracy.
Szlifować bezpiecznie!
Przeczytaj więcej na temat szlifowania i środków bezpieczeństwa tutaj.