Zmniejszenie liczby wad

Inteligentne procesy montażowe — 6 głównych wartości

Zmniejszenie liczby wad

Zmniejszenie liczby wad
Koszty bezpośrednie związane z jakością produktów mają istotne znacznie. Rozwiązywanie problemów dotyczących jakości niesie również ze sobą poważne ukryte koszty. Ponadto długotrwały wpływ na odbudowę wizerunku marki i utrata przychodów także wiążą się ze stratami finansowymi. Zapewnienie utrzymania wysokiej jakości zawsze będzie kluczowym elementem tworzenia linii montażowych. Ponadto w przypadku bardziej złożonych produktów ważna jest szybkość i umiejętność dostosowania działalności do mniejszych serii produkcyjnych.

Wyzwania
Coraz większa złożoność produktów przy coraz krótszych seriach produkcyjnych i krótkim czasie przestawiania linii stanowi dodatkowe wyzwanie w obszarze zapewnienia jakości. System produkcyjny powinien gwarantować, że produkt, który nie spełnia wszystkich wymogów jakościowych, nigdy nie opuści zakładu. Koszty testowania, weryfikacji i przeróbek są często znaczne. Zamiast je ponosić, należy skupić się na ograniczeniu ich do minimum w procesie produkcyjnym poprzez stworzenie systemu gwarantującego utrzymanie wysokiej jakości przy jednoczesnej elastyczności. Jednak doprowadzenie do takiego stanu, a tym bardziej jego utrzymanie, jest bardzo trudne.

Możliwości
Jakość jest dla nas najważniejszym kryterium rozwoju, instalacji i wszelkich dyskusji, które przeprowadzamy w firmie Atlas Copco. Nieustannie poszukujemy nowych sposobów obniżania kosztów zapewnienia jakości, wprowadzając nowe technologie.
Jednemu z naszych klientów udało się zmniejszyć liczbę przeróbek o 15% dzięki zastosowaniu rozwiązania Pick-to-Light firmy Atlas Copco. Dzięki niemu operatorzy przez cały czas pobierają odpowiednie elementy do pracy. Pozwala to uniknąć występowania nieprawidłowych serii produktów.
Koncepcja inteligentnych systemów montażowych powstała w celu wsparcia zarządzania jakością w ramach wizji Przemysł 4.0.


Zmniejszenie liczby wad dzięki inteligentnym systemom montażowym
Przyczyną defektów mogą być wady konstrukcyjne, proces projektowania, narzędzia, działania operatora, niski poziom wyszkolenia oraz szereg innych czynników. Aby skutecznie zarządzać problemami dotyczącymi jakości, należy szybko i precyzyjnie określić przyczynę, która może tkwić w niemal każdej części systemu. Analiza umożliwia ograniczenie, a nawet wyeliminowanie kosztów zapewnienia jakości w procesie produkcji. Do zrozumienia istoty przyczyny problemu konieczne jest podejście z perspektywy systemu. Inteligentne systemy montażowe oferują właśnie takie rozwiązanie! Wszystkie elementy produkcyjne są zintegrowane w jeden system. Linie montażowe, stacje robocze, narzędzia i operatorzy tworzą jedną spójną całość. Natomiast obowiązkiem firmy jest określenie przyczyny problemu, wąskich gardeł i ryzyk dotyczących jakości.
Rozwiązanie w postaci inteligentnego systemu montażowego zapewnia dostęp do wielu technologii umożliwiających identyfikację i ograniczenie liczby defektów.
• Narzędzia do zarządzania konfiguracją umożliwiają powielanie istniejących konfiguracji o sprawdzonej jakości
• Wirtualna stacja robocza umożliwia skalowanie produkcji bez narażania na szwank jakości i bez potrzeby rozbudowy układu o nowe urządzenia
• Wskazówki dla operatorów zapewniają pracownikom bezpośrednie informacje zwrotne i zapewniają im wsparcie przy wdrażaniu nowych procesów
• Produkty takie jak Pick-to-light i TrueAngle wspierają inteligentne zarządzanie jakością
Zapewniając wartość dodaną na wielu różnych poziomach, inteligentne systemy montażowe umożliwiają analizę procesu w celu określenia przyczyny problemów.

Efekt końcowy
Inteligentne systemy montażowe nie tylko zmniejszają ryzyko defektów podczas produkcji, ale także gwarantują utrzymanie jakości w czasie. Umożliwiają również szybszą identyfikację przyczyn problemów.

Witamy w inteligentnych procesach montażowych!
Dzięki inteligentnym procesom montażowym inicjatywa Przemysł 4.0 staje się rzeczywistością, w której technologia jest łatwa w obsłudze i szybko przynosi zyski.
Dowiedz się więcej na temat inteligentnych systemów montażowych i koncepcji Przemysł 4.0 — KLIKNIJ PONIŻEJ

  • Smart Connected Assembly 5.9 MB, PDF
  • Smart Connected Assembly whitepaper 5 MB, PDF

Historia klienta Raport Film Kieszonkowy podręcznik