Car and chassis X-ray / Blueprint

Dokręcanie ręczne

Całkowicie nowe rozwiązanie w zakresie mocowania od firmy Atlas Copco

Skontaktuj się z nami tutaj

Przeznaczony do dostarczania

Obsługujący przewody oraz wiele narzędzi akumulatorowych sterownik Power Focus 6000 został stworzony w celu ułatwienia i usprawnienia codziennych procesów produkcyjnych

Wyższa jakość dzięki rozwiązaniu TrueAngle

Rozwiązanie TrueAngle® wykorzystuje sygnał z żyroskopu w celu monitorowania ruchów operatora, co zwiększa dokładność odczytu kąta. Umożliwia ręczne dokręcanie z uwzględnieniem kąta bez udziału operatora. Rozwiązanie to pozwala zawęzić zakres kąta oraz wykryć najczęściej występujące problemy, takie jak nieprawidłowe lub brakujące podzespoły albo uszkodzone gwinty. Umożliwia też unikanie przedwczesnych wyłączeń i wykrywanie powtórnych uderzeń. Właściwości te pozwalają podnieść jakość i obniżyć koszty związane ze złomowaniem oraz ponownym wykonywaniem prac.

Skrócony czas cyklu z wykorzystaniem jednego narzędzia zamiast dwóch!

Nowe rozwiązania umożliwiają dokręcanie z wykorzystaniem jednego narzędzia zamiast dwóch dzięki górnemu spustowi. W porównaniu do stosowania dwóch narzędzi dokręcanie przy użyciu jednego urządzenia skraca czas cyklu i eliminuje zbędne etapy pracy.

SR31

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Połączone inteligentne procesy montażowe

Loading...