Nasze rozwiązania
Atlas Copco Rental
Solutions
Flota wynajmu
Atlas Copco Rental
Bezolejowe sprężarki powietrza
Flota wynajmu
Bezolejowe sprężarki powietrza
Bezolejowe sprężarki powietrza
Generatory azotu
Flota wynajmu
Olejowe sprężarki powietrza
Flota wynajmu
Olejowe sprężarki powietrza
Olejowe sprężarki powietrza
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Industries Served
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Industries Served
Przemysł lotniczy
Industries Served
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Industries Served
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Produkty
Akcesoria pneumatyczne
Akcesoria pneumatyczne
Akcesoria pneumatyczne
Narzędzia obróbcze
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Sprężarki
Solutions
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Vacuum solutions

Trendy i wyzwania w transporcie

Skontaktuj się z naszym ekspertem!

Trendy w branży transportowej

Według analizy przeprowadzonej przez firmę Markets and Markets, zajmującej się badaniami rynków B2B, do najpopularniejszych trendów w branży transportowej w roku 2018 należał wzrost zapotrzebowania na ciężarówki z napędem elektrycznym lub z ogniwami paliwowymi, technologię autonomicznej jazdy, autobusy elektryczne/hybrydowe, możliwość jazdy w kolumnie pojazdów i inteligentne rozwiązania transportowe. Pojawienie się tych trendów to odpowiedź na wyzwania stojące przed producentami samochodów ciężarowych i autobusów związane z zewnętrznym środowiskiem biznesowym

Wzrost produkcji ciężarówek i autobusów

We wszystkich segmentach branży transportowej ciężarówki i autobusy są czołowymi produktami w dziedzinie rozwoju technologicznego oraz inwestycji dostawców i producentów oryginalnego wyposażenia (OEM). Wzrost produkcji wynika z rosnącego zapotrzebowania na transport towarów i pasażerów. Zgodnie z analizą przedstawioną w publikacjach Międzynarodowej Organizacji Producentów Pojazdów Samochodowych (OICA) oraz firmy Markets and Markets produkcja pojazdów ciężarowych w skali globalnej osiągnęła w 2017 roku poziom 4,02 miliona, a w 2015 roku wyniosła 3,60 miliona. Z kolei globalna produkcja autobusów wzrosła w 2018 roku do 429 838, a w 2015 roku do 390 466 pojazdów.

Wzrost liczby dostaw

Przewidywany jest wzrost aktywności, jeśli chodzi o dostawy, co zwiększyłoby popyt na transport ciężarowy. To z kolei przyczyniłoby się do wzrostu przychodów operatorów floty. Jednak większe przychody będą związane z przewidywanymi trudnościami ze znalezieniem kierowców oraz wzrostem płac i cen paliwa. Zmienne ceny paliw, niedobór kierowców, wzrost stawek transportu ciężarowego i możliwy upadek transportu ciężarowego to niektóre z ważnych wyzwań, z którymi będzie się borykać branża transportu ciężarowego w nadchodzących latach.

Zapotrzebowanie na pojazdy elektryczne/hybrydowe w związku z wymogami dotyczącymi emisji spalin

Ciężarówki z napędem elektrycznym (Battery Electric Trucks — BEB) oraz autobusy na paliwa alternatywne (autobusy hybrydowe) są w coraz większym stopniu projektowane w sposób zapewniający zgodność z globalnymi ograniczeniami emisji CO2. Elektryfikacja autobusów i ciężarówek wiąże się ze zmianami ich konstrukcji. Silniki elektryczne będą montowane w kołach i podłączane do modułu akumulatora i / lub ogniw paliwowych zintegrowanych w konstrukcji pojazdu. Przewiduje się, że ciężarówki z napędem elektrycznym w skali globalnej do 2025 roku osiągną poziom 10–15% łącznej sprzedaży ciężarówek w różnych regionach.

Wzrost popularności autonomicznych ciężarówek w związku z wymogami bezpieczeństwa

Rosnące wymagania w zakresie bezpieczeństwa przyczyniają się do globalnego wzrostu w branży autonomicznych ciężarówek. Przewiduje się, że w prognozowanym okresie, w latach 2018–2023, nastąpi wzrost w branży na poziomie 5,8% CAGR (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) ze względu na coraz większe stosowanie zaawansowanych technologii w pojazdach komercyjnych. Liczba wypadków śmiertelnych z udziałem ciężarówek, w których zginęli pasażerowie i piesi, stanowi coraz ważniejszy problem dla producentów samochodów i rządów na całym świecie. Błąd ludzki był przyczyną około 90% łącznej liczby wypadków ciężarówek w latach 2014–2017, stąd głównym celem dla producentów tych pojazdów stało się zapobieganie tym błędom.

Wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdu w funkcje ADAS

Aby zmniejszyć ryzyko wypadków spowodowanych błędem ludzkim, w wielu krajach nowe ciężarówki są wyposażane w funkcje ADAS (Zaawansowany System Wspomagania Kierowcy, Advanced Driver Assistance), takie jak systemy ostrzegania o zmianie pasie ruchu i autonomicznego hamowania awaryjnego. Komisja Europejska jako pierwsza wprowadziła w przepisach dotyczących bezpieczeństwa ogólnego (661/2009/WE w 2009 r.) obowiązek wyposażenia wszystkich nowych pojazdów komercyjnych w dwie wymienione powyżej funkcje ADAS. Przepis ten zaczął obowiązywać z dniem 1 listopada 2015 r. Podobnie jak w Europie w branży motoryzacyjnej w innych regionach, takich jak Ameryka Północna i Azja, zastosowano te same środki, co spowodowało znaczny wzrost produkcji półautonomicznych ciężarówek na całym świecie.

Trend

Opis

Konsekwencje dla producentów ciężarówek

Konsekwencje związane z produkcją

Kolumny ciężarówek

Łączenie dwóch lub większej liczby ciężarówek w grupę za pomocą technologii łączności, takich jak autonomiczna jazda, sztuczna inteligencja i systemy wspomagania, np. inteligentny system programowania prędkości jazdy i asystent pasa ruchu

Więcej wersji ciężarówek wprowadzanych do produkcji. Instalacja czujników i modułów wraz z oprogramowaniem

Możliwość produkcji ciężarówek na różne rynki na jednej linii produkcyjnej

Ciężarówki z napędem elektrycznym lub na ogniwa paliwowe

Aby zapewnić zgodność z ograniczeniami dotyczącymi emisji spalin, konieczne jest zastosowanie zaawansowanych technologii silników lub urządzeń do oczyszczania spalin

Konstrukcja ciężarówki ulega zmianie. Silniki elektryczne połączone z kołami, akumulatorami i/lub ogniwami paliwowymi muszą być zintegrowane z ciężarówką

Potrzeby: Wiedza i wyposażenie związane z budową akumulatorów i/lub ogniw paliwowych. Możliwość tworzenia wszystkich wersji ciężarówek w ramach jednej elastycznej produkcji dzięki zmianom ich konstrukcji

Autobusy z napędem elektrycznym/hybrydowym

Konieczne będzie wprowadzenie autobusów z napędem elektrycznym (BEB) i autobusów z paliwem alternatywnym (autobusy hybrydowe), aby spełnić wymagania dotyczące ograniczenia emisji CO2 w związku z coraz większą urbanizacją na całym świecie

Konstrukcja autobusu ulega zmianie. Silniki elektryczne połączone z kołami, akumulatorami i/lub ogniwami paliwowymi muszą być zintegrowane z autobusem

Potrzeby: Wiedza i wyposażenie związane z budową akumulatorów i/lub ogniw paliwowych. Elastyczność w tworzeniu wszystkich wersji ciężarówek. Nowe urządzenia i procesy produkcyjne do konstrukcji nowo zaprojektowanych modeli

Inteligentny transport

Zintegrowane rozwiązanie mobilne obejmuje takie funkcje jak wyszukiwanie podróży, trybu transportu, sprawdzanie harmonogramu, rezerwacje, wyznaczanie tras i płatności. W przypadku inteligentnego transportu publicznego systemy obejmują kamery CCTV, urządzenia GPS, wyświetlacze cyfrowe, automatyczne komunikaty o przystankach oraz
urządzenia Wi-Fi

Produkuje się więcej różnych wersji ciężarówek. Instalacja czujników, oprogramowania i innych elementów zwiększa stopień złożoności systemu

Większa elastyczność wymagana do produkcji różnych wersji ciężarówek na jednej linii produkcyjnej. Potrzebny jest sprzęt produkcyjny o wysokim stopniu zaawansowania

Autonomiczna i bezpieczna jazda

Wielu producentów samochodów ciężarowych i autobusów pracuje nad technologiami autonomicznej jazdy, dodając więcej innowacyjnych rozwiązań do pojazdów

Produkuje się więcej różnych wersji ciężarówek. Instalacja czujników, oprogramowania i innych elementów zwiększa stopień złożoności systemu

Większa elastyczność wymagana do produkcji różnych wersji ciężarówek na jednej linii produkcyjnej

Wymagający klienci i konkurencyjny rynek

Dla klientów coraz większe znaczenie ma łączny koszt posiadania, w tym niezawodność, jakość i efektywność ciężarówki lub autobusu. Na wizerunek marki i lojalność klientów w coraz większym stopniu wpływają jakość i poziom obsługi posprzedażnej zapewnianej przez producenta danej marki.

Do podniesienia jakości, elastyczności i wydajności na linii produkcyjnej potrzebne są zaawansowane metody produkcji. Niewielkie i ergonomiczne linie produkcyjne są korzystne dla zdrowia operatora i pozwalają na zmniejszenie jego zachorowalności i schorzeń związanych z pracą oraz stresu. Mniej zestresowani operatorzy tworzą produkty lepszej jakości

Marża operacyjna firmy zwiększa się w wyniku wzrostu wydajności produkcji. W efekcie koszty gwarancji i reklamacji związanych z jakością zostają obniżone, a wizerunek marki ulega poprawie