Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Zarządzanie procesem kontroli jakości

W narzędziu QA Supervisor można zdefiniować każdy szczegół struktury zakładu. Zapewnia to śledzenie wszystkich zmian konfiguracji linii, przyspieszając i podnosząc efektywność audytów

Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży!

Zbieranie danych ze wszystkich urządzeń obejmuje wszystkie zastosowania kontroli jakości

monitorowanie procesu i raportowanie. Możliwość zbierania danych i zarządzania nimi w celu wyeliminowania problemów związanych z dokręcaniem. Defekty połączeń mają coraz większy udział w łącznych kosztach gwarancji. Ma to poważne konsekwencje dla użytkowników i wizerunku marki. Od planowania po raportowanie, QA Supervisor to oprogramowanie oparte na sieci Web, dostępne z każdego urządzenia — i zawsze podłączone. Zarządza planowaniem zamówionych testów i przegląd stanu. Zbieranie danych ze wszystkich urządzeń obejmuje wszystkie zastosowania kontroli jakości — a każdy użytkownik może pracować wygodnie z użyciem wysokiej jakości pulpitu i spersonalizowanych widżetów. Istnieje nawet możliwość dostosowania raportów, aby lepiej spełniały potrzeby użytkowników. Narzędzie QA Supervisor wymaga jednej instalacji do zarządzania serwerem, co zapewnia wiele zalet:
- Można je stosować z dowolną przeglądarką
- Każdy użytkownik może zalogować się z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci, korzystając z nazwy użytkownika i hasła

Efektywne planowanie

Śledzenie wszystkich zmian ułatwia audyty

Optymalizacja nadzoru i kontroli

Optymalizacja napraw okresowych