Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Industrial Technique — koncept Ekoprojektu

Podczas opracowywania produktu lub rozwiązania uwzględniamy jego cały cykl życia w celu zmniejszenia wpływu na środowisko na poszczególnych etapach tego cyklu. Oznacza to przykładanie dużej wagi do oszczędności energii, wyboru materiałów, długiego okresu eksploatacji produktu, konstrukcji i montażu, serwisowania, ponownego użytkowania, odnawialności i poddawania recyklingowi — innymi słowy do cykliczności. Poprzez częste przeprowadzanie kontroli Ekoprojektu w zakresie procesu projektowania produktów skupiamy się na aspektach środowiskowych i zmniejszeniu wpływu na środowisko. Ocena Ekoprojektu składa się z sześciu kluczowych elementów.

Kluczowe aspekty Ekoprojektu

W dziale Industrial Technique bierzemy pod uwagę sześć różnych aspektów Ekoprojektu. Tworzą one podstawę oceny Ekoprojektu wykonywanego dla każdego rozwijanego produktu. Procedura ta pomaga określić cele Ekoprojektu na wczesnym etapie projektu. Kliknij ilustrację, aby dowiedzieć się więcej!

W dziale Atlas Copco Industrial Technique nieustannie pracujemy nad uwzględnieniem aspektów środowiskowych przy tworzeniu produktów w celu zmniejszenia wywieranego przez nasz sprzęt wpływu na środowisko. Informacje na temat ekologicznych osiągnięć są dostępne dla klientów w materiałach na temat komunikacji. Tutaj można znaleźć przykład ekologicznych właściwości danego produktu.

“ Oprócz spełniania wymagań prawnych Ekoprojekt ma wiele innych zadań. Jestem przekonany, że w przyszłości nasi klienci będą mogli zwiększyć swoje wymagania dotyczące produktów opracowywanych w ekologiczny sposób. Ekoprojekt pozwala nam tworzyć lepszy świat dla naszych dzieci. ”

Lars Eklöf , Prezes działu MVI

“ Postrzegam Ekoprojekt jako sposób na wyróżnienie firmy Atlas Copco i naszych produktów na tle konkurencji poprzez zapewnienie dodatkowych korzyści w wyniku obniżenia kosztów cyklu życia sprzętu. ”

James McAllister , Prezes działu GI

Ekoprojekt ma za zadanie zwiększenie świadomości w zakresie ekologii i umożliwienie przekazywania informacji dotyczących wpływu na środowisko pracownikom firmy Atlas Copco, klientom i innym akcjonariuszom.

Koncept Ekoprojektu