Instrukcje dotyczące recyklingu

Illustration , Eco design, Recycling Instruction

Aby pomóc naszym klientom poddać produkty recyklingowi w odpowiedni sposób na koniec ich okresu eksploatacji, opracowaliśmy instrukcje dotyczące recyklingu. Zawierają one informacje na temat materiałów, z których składa się produkt oraz najlepszego sposobu ich recyklingu. Dostępne wkrótce!