Instrukcje dotyczące recyklingu

  • Recycling instructions PFD straight 1.3 MB, PDF
  • Recycling instructions PFD vertical 1.4 MB, PDF
  • Recycling intsructions ETV STB 463.7 kB, PDF

Aby pomóc naszym klientom w odpowiednim recyklingu produktów po zakończeniu eksploatacji, opracowaliśmy instrukcje dotyczące recyklingu. Zawierają one informacje na temat materiałów, z których składa się produkt oraz najlepszego sposobu ich recyklingu.