1 licencja użytkownika na oprogramowanie Operator Guidance: oprogramowanie Operator Guidance

Oprogramowanie Operator Guidance prezentuje na ekranie fotografię produktu

Kontakt

Informacje na temat działu techniki przemysłowej

W dziale techniki przemysłowej Atlas Copco dzięki innowacyjnym technologiom i rozwiązaniom produkcyjnym światowej klasy tworzymy wartościowe produkty dla naszych klientów. Trwałość, przyszłościowe podejście, ergonomia i jakość — to cechy odpowiedzialnej marki, która pracuje na pewną przyszłość.

Kontakt

Loading...

Wspaniałe wsparcie

Oprogramowanie Operator Guidance zapewnia wzrost jakości produkcji.

Oprogramowanie Operator Guidance

Licencjonowane oprogramowanie Operator Guidance jest fabrycznie zainstalowane na każdej stacji operatorskiej MiniDisplay lub MaxiDisplay

Możliwość dodawania zdjęć

Szeroki zakres wyświetlanych zmiennych, jak dane cyklu, identyfikator, zadanie, program, ostatnie operacje dokręcenia, ślady itp.

Możliwość przechodzenia między widokami

Na ekranie dotykowym można wykonywać różne polecenia, jak wybór zadania, przerwanie zadania, zresetowanie partii, wprowadzenie numeru identyfikacyjnego części itp.

1 licencja użytkownika na oprogramowanie Operator Guidance

Elastyczność wymaga często, aby na tym samym stanowisku linii montażowej były montowane różne produkty. Aby zmniejszyć liczbę decyzji, jakie musi podejmować operator, można wyświetlać mu bezpośrednio na ekranie instrukcje opatrzone fotografiami i opisem procesu montażu. Oprogramowanie Operator Guidance uruchamiane na konsoli HMI firmy Atlas Copco wyświetla na ekranie fotografię produktu, wskazując wyraźnie połączenia, które należy dokręcić, i udzielając instrukcji dotyczących montażu. Wskazówki wyświetlane przez oprogramowanie Operator Guidance zapewniają poprawę jakości produkcji. Ponadto operatorzy będą mogli dokładnie obserwować proces montażu na swoich konsolach HMI.

Powiązane dokumenty & pliki

Łącza & pliki do pobrania