Our Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Naprawy okresowe

Kontakt

Czy firma jest zainteresowana obniżaniem kosztów i poprawą jakości?

Oferujemy programy obsługi prewencyjnej (PM) dla przemysłowych narzędzi elektrycznych, pneumatycznych czy hydraulicznych firmy Atlas Copco. Niezależnie czy proces produkcyjny oparty jest na liniach montażowych czy stałych stanowiskach, skala oszczędności zależy od rodzaju używanych narzędzi i innych czynników.

Naprawy okresowe w przypadku produkcji na małą skalę przeprowadzane są zazwyczaj raz w roku. Produkcja wielkoprzemysłowa, w której technika połączeń ma charakter krytyczny, wymaga indywidualnego programu PM. Firma Atlas Copco korzysta z programu Reliability Centered Maintenance (RCM), w którym monitorowana jest charakterystyka każdego stanowiska np., rodzaj narzędzia, używany moment dokręcania, tempo produkcji, rodzaj połączeń itd. Na podstawie tych danych jesteśmy w stanie zrównoważyć koszty utrzymania w stosunku do kosztów operacyjnych związanych z awarią i stworzyć optymalny program napraw dla operacji produkcyjnych. Program RCM jest coraz częściej stosowany w przypadku narzędzi pneumatycznych i elektrycznych.

W zakładzie produkcji silników na skalę masową oceniano trzy różne strategie napraw:

Tylko naprawy = 32% awarii narzędzi/rok,
Standardowy odstęp czasu PM = 13% awarii narzędzi/rok,
Obsługa prewencyjna oparta na programie RCM = 2% awarii narzędzi/rok.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o potencjalnych oszczędnościach w swoim procesie produkcyjnym, lub odwiedź nasze strony rozwiązań w zakresie konserwacji programu ToolCover.

Przeczytaj więcej na temat usługi obsługi prewencyjnej firmy Atlas Copco