Naprawy okresowe

Kontakt

Czy firma jest zainteresowana obniżaniem kosztów i poprawą jakości?

Service, people, Miele

Oferujemy programy napraw okresowych (PM) w zakresie przemysłowych narzędzi elektrycznych, pneumatycznych czy hydraulicznych firmy Atlas Copco. Niezależnie czy proces produkcyjny oparty jest na liniach montażowych czy stałych stanowiskach, skala oszczędności zależy od rodzaju używanych narzędzi i innych czynników. Naprawy okresowe w przypadku produkcji na małą skalę przeprowadzane są zazwyczaj raz w roku. Produkcja wielkoprzemysłowa, w której technika połączeń ma charakter krytyczny, wymaga indywidualnego programu PM. Firma Atlas Copco korzysta z programu Reliability Centered Maintenance (RCM), w którym monitorowana jest charakterystyka każdego stanowiska np, rodzaj narzędzia, używany moment dokręcania, tempo produkcji, rodzaj połączeń. Na podstawie tych danych jesteśmy w stanie zrównoważyć koszty utrzymania w stosunku do kosztów operacyjnych związanych z awarią i stworzyć optymalny program napraw dla operacji produkcyjnych. Program RCM jest coraz częściej stosowany w przypadku narzędzi pneumatycznych i elektrycznych. W zakładzie produkcji silników na skalę masową oceniano trzy różne strategie napraw: tylko naprawy = 32% awarii narzędzi/rok, standardowy okres między naprawami okresowymi = 13% awarii narzędzi/rok, naprawy okresowe oparte na programie RCM = 2% awarii narzędzi/rok. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o potencjalnych oszczędnościach w konkretnym procesie produkcyjnym.